Att testamentera är att ge möjligheter åt andra. Genom att stödja Plan International bidrar du till vårt arbete för barns rättigheter i hela världen.

Vi arbetar tillsammans med barn för att se till att de får utbildning och en trygg uppväxt, fri från våld och övergrepp. Flickor är särskilt utsatta och därför är flickors lika villkor en viktig del av vårt arbete. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Du kan göra livet bättre för barn och kommande generationer!

Det går att testamentera pengar, värdepapper, fastigheter eller andra värdeföremål. Som barnrättsorganisation med 90-konto betalar vi ingen vinstskatt vid försäljningen. På det viset kan pengarna komma till ännu större nytta för barns rättigheter.
Läs mer