Att testamentera är att ge möjligheter åt andra. Genom att stödja Plan International bidrar du till vårt arbete för barns rättigheter i hela världen.

Vi arbetar tillsammans med barn för att se till att de får den utbildning och den trygga uppväxt de har rätt till. Flickor är särskilt utsatta och därför är flickors lika villkor en viktig del av vårt arbete. Plan International är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.