70 miljoner människor världen över har tvingats lämna sina hem. Runt 25 miljoner beräknas vara på flykt, varav över hälften är barn. Som vid alla kriser är små barn och tonårsflickor bland de som drabbas hårdast. Många tjejer gifts bort, tvingas sluta skolan, utsätts för våld och riskerar att utsättas för människohandel. De glöms dessutom ofta bort i humanitära insatser eftersom de främst riktar sig till antingen vuxna eller små barn. I Plan Internationals rapportserie Adolescent Girls in Crisis berättar tonårsflickor i fyra av världens största humanitära kriser, Sydsudan, Rohingya-krisen, Boko Haram-krisen och Libanon, om sina liv och vilka utmaningar de möter i sin vardag. Nedan samlas resultaten från rapporterna.