Nästan 70 miljoner befinner sig på flykt världen över. Över hälften är barn. Som vid alla kriser är små barn och tonårsflickor bland de som drabbas hårdast. Tonårstjejer tvingas sluta skolan, gifts bort, utsätts för våld och riskerar att utsättas för människohandel. De glöms dessutom ofta bort i humanitära insatser eftersom de främst riktar sig till antingen vuxna eller små barn. I Plan Internationals rapportserie Adolescent Girls in Crisis berättar tonårsflickor i tre av världens största humanitära kriser, Sydsudan, Rohingya och Boko Haram-krisen, om sina liv och vilka utmaningar och övergrepp de möter i sin vardag. Nedan samlas resultaten från rapporterna.