Om Plan

Plan Sverige är en del av den internationella barnrättsorganisationen Plan med verksamhet i 50 länder i Latinamerika, Afrika och Asien. Under 2013 arbetade Plan i 90 229 samhällen som totalt har 165 miljoner invånare, varav 78 miljoner är barn. Våra program når ungefär lika många flickor som pojkar.

Varje år investerar Plan motsvarande tre miljarder svenska kronor i olika utvecklingsprogram världen över. Se Plan Internationals årsredovisning mer i detalj här.

Korta fakta

  • Plans arbete utgår från barnkonventionen.
  • Plan möjliggör att 78 miljoner barn och deras familjer i 90 229 samhällen själva kan påverka och förbättra sin livssituation.
  • Plan har 1,5 miljoner fadderbarn.
  • Plan grundades i Storbritannien 1937 och arbetar i 50 av världens fattigaste länder i Afrika, Asien och Sydamerika.
  • Totalt finns Plan i 69 länder världen över. I 22 av dessa länder bedrivs insamlingsverksamhet.
  • Plan Sverige startade sin verksamhet 1997 och är en självständig del av den internationella organisationen.
  • Plan har över 8 000 anställda i hela världen.
  • På Plans kontor i Stockholm arbetar cirka 60 anställda.

Plans stadgar

Kort översikt över Plans arbete 2013

Vill du stödja Plans arbete - bli fadder

Här hittar du Plan International