alt text

Om Plan

En världsomspännande rörelse för barns rättigheter

Plan Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 72 länder i världen. Plan är politiskt och religiöst oberoende och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention. År 2014 arbetade Plan i 86 676 lokalsamhällen där det sammanlagt bor 81 miljoner barn.

Plan arbetar på gräsrotsnivå tillsammans med barn för att stödja deras rätt till utbildning, hälsa och skydd från våld och övergrepp, inklusive under katastrofer. Vi försöker också påverka stater på nationell och global nivå att ta sitt ansvar så att barns rättigheter efterlevs.

 

Vision

Vår vision är en värld där alla barn kan förverkliga sin fulla potential i samhällen som respekterar deras rättigheter.

Vårt uppdrag

Plans mål är att uppnå långsiktig, positiv utveckling för barn världen över. Vi vill bidra till att bygga starka samhällen där barn slipper diskriminering, våld och utanförskap. I de lokalsamhällen vi arbetar stödjer vi de mest utsatta barnen och deras familjer i deras strävan att få sina rättigheter uppfyllda. 

Plan vill också vara en tydlig röst för barns rättigheter på lokal, nationell och global nivå. 

Vår metod

Plans metod går ut på att sätta barnen i centrum. Våra program utgår från behov som definieras av barn och deras familjer på lokal nivå. Vi involverar barn, föräldrar, skolor, religiösa ledare och andra intressenter i vårt arbete för att åstadkomma varaktig förändring. Plans personal är nästan uteslutande lokalt anställda.

Organisation

Plan International har över 10 000 anställda och tusentals volontärer i 72 länder. Majoriteten av vår personal är lokalanställda. Våra 21 nationella insamlingskontor har till uppgift att skapa opinion och samla in pengar till verksamheten i de 51 programländerna i Asien, Afrika och Latinamerika. Plan har även fyra lobbykontor för att påverka den globala politiken för barns rättigheter i Génève, New York, Bryssel och Addis Abeba. 

Plan Sverige startade 1997 och idag arbetar 65 personer på huvudkontoret i Stockholm. Generalsekreterare sedan starten är Anna Hägg-Sjöquist. Vårt uppdrag är att bistå Plans program med finansering och kompetens. 

Finansering

Varje år investerar Plan International motsvarande tre miljarder svenska kronor i utvecklingsprogram världen över. Plan Sveriges intäkter kommer från privatpersoner, företag, institutioner och organisationer. År 2014 hade Plan Sverige 66 500 faddrar (barnfaddrar eller temafaddrar).

Övriga intäkter kommer från institutionella givare som Sida och EU samt organisationer som Postkodlotteriet och Radiohjälpen. År 2014 samlade Plan Sverige in ca 310 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3 procent från föregående år.

Vi har 90-kontor och vårt arbete kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär att minst 75 procent av våra insamlade medel måste gå till våra program och max 25 procent till administration. År 2014 var Plan Sveriges kostnad för administration 16,9 procent.

Historia

Plan grundades 1937 av den brittiske journalisten John Langdon-Davies och biståndsarbetaren Eric Muggeridge, som tjänstgjorde under spanska inbördeskriget. De grundade Foster Parents Plan for Children in Spain, vars ursprungliga mål var att ge dem mat, boende och utbildning. Langdon-Davies kom på idéen att utveckla en relation mellan barnen och givarna, vilket la grunden för Plans sätt att kommunicera med givare – det som senare kallades för fadderskap.

Vid utbrottet av andra världskriget expanderade Plan sitt arbete för att hjälpa krigsdrabbade barn i Europa. Under 1950-talet började Plan gradvis utöka sitt arbete till Afrika, Asien, Latinamerika och Karibien. Organisationen antog namnet Plan International för att återspegla arbetet för barn oavsett var i världen de bor.

...

Om cookies