alt text

Om Plan

En världsomspännande rörelse för barns rättigheter

Plan Sverige är en del av den internationella barnrättsorganisationen Plan med verksamhet i 50 länder i Latinamerika, Afrika och Asien. Plan Sverige startade sin verksamhet 1997 som en självständig del av Plan International. Vårt kontor finns i Stockholm. Under 2014 arbetade Plan i 86 676 samhällen som totalt har 164,9 miljoner invånare, varav 81,5 miljoner är barn. Våra program når ungefär lika många flickor som pojkar. Varje år investerar Plan motsvarande tre miljarder svenska kronor i olika utvecklingsprogram världen över.

Vision

Vår vision är en värld där alla barn kan förverkliga sin fulla potential i samhällen som respekterar deras rättigheter.

Fadderskap

Plan vänder sig till människor som vill bidra till en bättre värld. Vårt fadderskap är ett sätt att engagera sig för kommande generationers möjlighet att utvecklas. Harmoniska barn är nämligen grunden för ett rättvist samhälle. Genom att bli fadder gör du en konkret insats för de som behöver det mest.

“Målet är att bygga starka samhällen där barn slipper diskriminering, våld och utanförskap. ”

Organisation

Plan har lång erfarenhet av praktiskt barnrättsarbete. Vi har arbetat med och för barn över hela världen sedan 1937. Idag finns vi på plats i 50 av världens fattigaste länder i Latinamerika, Afrika och Asien. Våra projekt utgår alltid från det lokala behovet och därmed den verklighet och de problem människor har i de samhällen där de bor.

Lokal kunskap

Vi arbetar nära människorna på de platser där vi driver projekt. Nästan alla som arbetar med Plan kommer själva från lokalsamhället. Fördelen med det är att de som arbetar i projekten väl känner till problemen på plats och därför också kan formulera hållbara lösningar. Målet är att bygga starka samhällen där barn slipper diskriminering, våld och utanförskap. 

Finansiering

Vårt arbete görs möjligt med stöd från privatpersoner, institutioner, företag och organisationer. Det finansiella stödet är livsviktigt för att Plan ska kunna ge barn världen över en bättre framtid. Vårt arbete kontrolleras regelbundet av Svensk insamlingskontroll. Det innebär att minst 75 procent av insamlade medel måste gå direkt till ändamålet och max 25 procent gå till administration. Den senaste administrationsprocenten för Plan var 16,9 procent. Administration? Ja, det är allt det arbete som behövs för att göra våra projekt så effektiva som möjligt. 

Engagemang

All förändring börjar med engagemang. Därför är det viktigt för oss att ha informerade och passionerade människor som stödjer oss. Alla våra partners – privatpersoner, politiker och beslutsfattare – ska förstå vad vi gör och varför. 

...

Om cookies