Plan International Sveriges ungdomsråds vision är att väcka och uppmuntra ungas engagemang om barnets rättigheter och de Globala målen för hållbar utveckling. Alla barn i hela världen ska veta om sina rättigheter så att de i sin tur kan förändra världen. Vi vill att ungas röster ska höras.