Plan International Sveriges ungdomsråd startade 2001 med inspiration från Barnparlamentet i Indien. Ungdomsrådets största fokus ligger på att ge råd och inspiration till organisationen i frågor som rör och berör barn och ungdomar, och på så sätt hjälpa oss att se på olika frågor ur ungdomars perspektiv.

Plan International Sveriges ungdomsråds vision är att väcka och uppmuntra ungas engagemang om barnets rättigheter och de Globala målen för hållbar utveckling. Alla barn i hela världen ska veta om sina rättigheter så att de i sin tur kan förändra världen. Vi vill att ungas röster ska höras, samt inspirera barn och unga till att engagera sig och kämpa för inflytande i beslutsfattanden, inom Plan International, andra organisationer och sammanhang där beslut fattas som rör barn, med ett speciellt fokus på flickor.

Ungdomsrådet består av ca 15 ungdomar mellan 13 och 21 år från hela Sverige. De är uppdelade i två arbetsgrupper. Den ena gruppen arbetar för att skapa engagemang för barns rättigheter genom kampanjer och aktiviteter. Den andra gruppen jobbar för att påverka organisationen internt och för att inspirera unga att ta mer plats i samhället. Ungdomsrådet har sedan flera år tillbaka två observatörer i Plan International Sveriges styrelse och en representant i Plan Internationals globala ungdomsråd. För intresse kring ungdomsrådet kontakta engageradig@plansverige.org.

Från och med hösten 2021 anordnar Plan International Sverige ett läger som heter Champions of Change. Där får ungdomar från olika delar av Sverige träffas, utveckla sitt engagemang och bli en del av en global rörelse.

Läs mer om Champions of Change