Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Akut hälsokontroll

300 kr

Akut hälsokontroll

300 kr

Fler än 35 miljoner barn under fem år lider av den allvarligaste formen av undernäring. På kort tid förlorar de snabbt en stor del av sin kroppsvikt. Det innebär en omedelbar risk för deras överlevnad. Barns hälsa och utveckling påverkas negativt när de inte får tillräckligt med näring, särskilt medan de är små. De riskerar livshotande och kroniska skador på inre organ, framförallt hjärnan.

Den här gåvan räcker till hälsokontroller och screening av 13 barn i Västafrika, vilket gör att undernäring och sjukdomar upptäcks snabbare och rätt behandling kan inledas.

Akut hälsokontroll 300 kr