Skänk en engångsgåva med kort eller swish

Plan Internationals mål är att uppnå långsiktig, positiv utveckling för barn världen över. Vi vill bidra till att bygga starka samhällen där barn slipper diskriminering, våld och utanförskap.

Barns rättigheter kränks varje dag och därför behöver vi göra barnens egna röster hörda. I de lokalsamhällen Plan International arbetar stödjer vi de mest utsatta barnen och deras familjer i deras strävan att få sina rättigheter uppfyllda.

Ditt bidrag gör skillnad!

Nollställ
kr