Matpaket

400 kr

Matpaket

400 kr

I dag går över 800 miljoner människor i världen hungriga. Barn är bland de som drabbas hårdast av matbrist. När barn inte får den näring de behöver påverkar det deras utveckling, och i värsta fall överlever de inte sin femårsdag. Drygt 5,3 miljoner barn under fem år dör varje år. Över hälften av dem dör på grund av undernäring och brist på rent vatten. Din gåva gör att Plan International kan ge mat till barn i kriser och konflikter – för att alla barn ska få äta sig mätta. Din gåva kan rädda liv.