Skolmat

200 kr

Med din gåva kan vi se till att fler barn slipper gå hungriga i skolan. Att servera ett mål mat varje dag har även visat sig vara ett effektivt sätt för att få barnen att stanna kvar i skolan – eftersom skolmaten ibland kan vara det enda mål mat de får. Din gåva mättar inte bara barnens magar, den bidrar också till att stärka deras möjligheter att bryta sig ut ur fattigdom och själva kunna påverka sin framtid. För det finns inget mer effektivt sätt att bekämpa fattigdom än genom utbildning.