Skolstipendium

825 kr

Skolstipendium

825 kr

I dag hindras 130 miljoner flickor från att gå i skolan. Ofta beror det på fattigdom, konflikter och diskriminering. När flickor får gå i skolan kan fattigdomen minska och jämställdheten öka.

Plan International arbetar för att ta bort de hinder som står i vägen för att flickor ska få gå i skolan. Vi bygger trygga och säkra skolor, vi utbildar lärare, vi arbetar för att förändra synen på flickor och vi påverkar beslutsfattare så att skolan ska vara tillgänglig för alla.

Skolstipendiet räcker till skolavgifter, skolmaterial, transport till och från skolan, skolmat och skoluniform. Med ett skolstipendium kan en flicka få möjligheten att bestämma över sin egen framtid. Din gåva kan förändra en flickas liv!