Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Skolstipendium

825 kr

Skolstipendium

825 kr

 

När flickor får gå i skolan kan fattigdomen minska och jämställdheten öka. Konflikter och diskriminering hindrar flickor från att gå i skolan.

Plan International arbetar för att ta bort de hinder som står i vägen för att flickor ska få gå i skolan. Vi bygger trygga och säkra skolor, vi utbildar lärare, vi arbetar för att förändra synen på flickor och vi påverkar beslutsfattare så att skolan ska vara tillgänglig för alla.

Skolstipendiet räcker till skolavgifter, skolmaterial, transport till och från skolan, skolmat och skoluniform. Med ett skolstipendium kan en flicka få möjligheten att bestämma över sin egen framtid. Utbildning förändrar allt!

Skolstipendium 825 kr