Barnfadder

Bezawit, 9 år, bor i slummen i Etiopien. Hennes högsta önskan är att få gå i skolan, men för att familjen skall klara sig, måste hon arbeta stora delar av dagen. Utan utbildning har Bezawit små chanser att klara sig ur fattigdom. Ge barn en bättre framtid. Som barnfadder går ditt bidrag till utvecklingsprojekt som Plan driver i fadderbarnets område tillsammans med lokalbefolkningen. Du hjälper till att förbättra livsvillkoren både för ert fadderbarn och alla barn i området där barnet bor. Dessutom får du och din familj möjlighet att brevväxla med eller besöka ert fadderbarn på någon av våra fadderresor.

...eller stöd våra fokusområden!

Flickafadder

Världen över diskrimineras flickor. De utsätts för skadliga seder och traditioner som könsstympning och barnäktenskap. Bli Flickafadder och kämpa med Plan för flickors rättigheter!

Minoritetsfadder

Miljontals barn lever utan födelsebevis och saknar då grundläggande rättigheter. Stöd Plans arbete med långsiktiga projekt inom utbildning och hälsa för minoritetsbefolkningar!

Skolfadder

Enligt Barnkonventionen har alla barn rätt till utbildning, men för många är detta inte en självklarhet. Plan behöver ditt stöd för att ge barn en trygg skola och utbildning som förändrar livet!

Katastroffadder

I en katastrof drabbas barnen hårdast. Med hjälp av ditt bidrag arbetar Plan snabbt för att öka familjers möjligheter till återhämtning. Stödet går inte till ett specifikt land, utan dit det behövs bäst.