Våra vänföretag bidrar med en större summa till ett specificerat område och får uppdaterad information om resultatet av deras stöd. Ni kan välja mellan att stödja flickors rättigheter, barns skydd i katastrofer eller så ger ni ett brett stöd till Plan Internationals verksamhet för de områden där behovet är som störst. Tillsammans skapar vi ett bättre liv för barn som lever i några av världens mest utsatta miljöer.