Våra Vänföretag bidrar med en större summa och får möjlighet till närmare samverkan och större exponering med oss på Plan International Sverige. Ni kan välja mellan att stödja flickors rättigheter, barns skydd i katastrofer eller Plan Internationals verksamhet där behovet är som störst. Tillsammans skapar vi ett bättre liv för barn som lever i några av världens mest utsatta miljöer.

Omvärldsengagemang är en del av ett hållbart, modernt företagande. Som Vänföretag får ni mer information om de insatser som ni finansierar och resultaten som skapas. Genom att investera i barns framtid skapas möjligheter att engagera och stärka relationen till medarbetare, kunder och andra intressenter.

Plan International arbetar på gräsrotsnivå direkt med barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. På så sätt skapar vi långsiktig förändring för individer, såväl som för hela samhällen.

Vill ni bli Vänföretag eller har ni frågor?
Kontakta Olof Nauclér på olof.naucler@plansverige.org eller ring: 070-851 57 50

Bidrag: 50 000 kr – 900 000 kr

Som Vänföretag får ni:

  • Personlig kontaktperson på Plan International Sverige
  • Årliga projektuppdateringar som visar resultatet av ert bidrag
  • Möjlighet att delta i Plan Internationals företagsnätverk
  • Våra digitala nyhetsbrev för företag
  • Digitalt kommunikationsmaterial för era egna kanaler
  • Inramat diplom
  • Plan International Sveriges medlemstidning: Barnens Framtid 4 ggr/år
  • Möjlighet att delta i fadderresor