Plan International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.

Varför är det viktigt att satsa på flickor?

Världen är ojämställd och flickor tillhör de mest diskriminerade. Deras skolgång prioriteras inte och i stället gifts de bort vid tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. Detta är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter och ett enormt slöseri med resurser. Brotten mot flickor sker ofta i det tysta och många flickor saknar en röst i samhället. I vår Agenda för flickor har vi identifierat nio prioriterade områden för att säkra flickors frihet och rättigheter.

Plan International arbetar för att bryta de normer och strukturer som står i vägen för flickor och pojkar – och i förlängningen för världens utveckling i stort. Vi arbetar på alla nivåer i samhället från globalt till lokalt. Vi arbetar för att förbättra lagstiftning, jobbar tillsammans med myndigheter och lokala partners, vi involverar traditionella och religiösa ledare och arbetar tillsammans med hela familjer. Vi inkluderar både flickor och pojkar i vårt arbete för jämställdhet.