Plan International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.

Varför är det viktigt att satsa på flickor?

Plan International arbetar för att alla barn ska få leva ett så bra liv som möjligt. Eftersom flickor diskrimineras dubbelt och tillhör de mest utsatta behövs satsningar med flickor i fokus. Det krävs en förändrad syn på flickor som mindre värda och att flickors makt, frihet och möjlighet att leva ett värdigt liv ökar. När samhället ger flickor och unga kvinnor möjlighet att leva fullvärdiga liv och därmed makt att bestämma över sin vardag och sin framtid får vi en bättre värld.

Alla, även pojkar, vinner på jämställdhet. Jämställdhet är inte bara en rättighet för alla barn, utan bidrar positivt till samhällsutvecklingen och är en förutsättning för global hållbarhet. Alla behövs för att nå dit.

I Plan International Sveriges Agenda för flickor finns tio prioriterade steg för att säkra flickors frihet och rättigheter. I dag diskrimineras flickor från dag ett. De är fortfarande överrepresenterade bland de barn som aldrig får någon utbildning.  Många flickor tvingas hoppa av skolan och gifta sig, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld och förväntas ta hand om hushållet. Brotten mot flickor tystas ofta ned och ofta tas flickors behov inte på allvar.