Because I am a Girl är Plans globala kampanj för att uppmärksamma diskrimineringen av flickor runtom i världen.

Varför en kampanj för flickors rättigheter?

För att flickor diskrimineras dagligen just för att de är flickor. För att flickor i många utvecklingsländer tillhör de mest utsatta grupperna i världen. Just för att de är flickor prioriteras inte deras skolgång och i stället gifts de bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barnutsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. Detta är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter och ett enormt slöseri med resurser.

Men pojkarna då?

Jodå, för att nå ökad jämställdhet arbetar vi på lokal nivå även med pojkar och män för att förändra sociala normer och ifrågasätta könsstereotyper. Alla vinner på jämställdhet och för ett lands utveckling är det avgörande att både flickor och pojkar får tillgång till utbildning.

Mycket återstår att göra i en värld där

  • 62 miljoner flickor inte går i skolan.
  • Fler än 47 000 flickor tvingas in i barnäktenskap varje dag.
  • De vanligaste dödsorsakerna bland flickor 15-19 år i utvecklingsländer är komplikationer i samband med graviditet och förlossning.
  • Över 3 miljoner flickor i åldrarna 4-11 år könsstympas varje år.
  • Omkring 3 miljoner flickor i åldrarna 15-19 tvingas utföra osäkra aborter varje år.
  • 1 av 3 flickor i utvecklingsländer blir bortgifta innan de fyllt 18 år.

Källor: Världsbanken, WHO, UNFPA