Plan International kämpar för en rättvis värld som stärker barns rättigheter och flickors lika villkor.

Varför är det viktigt att satsa på flickor?

I många länder runt om i världen tillhör flickor de mest diskriminerade grupperna. Deras skolgång prioriteras inte och i stället gifts de bort vid tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. Detta är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter och ett enormt slöseri med resurser. Brotten mot flickor sker ofta i det tysta och många flickor saknar en röst i samhället.

Plan International arbetar för att bryta de normer och strukturer som står i vägen för flickor och pojkar – och i förlängningen för världens utveckling i stort. Vi arbetar på alla nivåer i samhället från globalt till lokalt. Vi arbetar för att förbättra lagstiftning, jobbar tillsammans med myndigheter och lokala partners, vi involverar traditionella och religiösa ledare och arbetar tillsammans med hela familjer. Vi inkluderar både flickor och pojkar i vårt arbete för jämställdhet.

Agenda för flickor

På nio punkter har vi samlat vilka åtgräder som krävs för att alla flickors situation och lika villkor ska respekteras – världen över. Läs den!