eller

Varför fokus på flickor och inte pojkar?

2
PI_Logo_RGB_blue
Plan International arbetar för att alla barn ska få det bättre, men i vårt dagliga arbete ser vi hur flickor diskrimineras dubbelt, både på grund av sitt kön och sin ålder. De fråntas rätten att bestämma över sitt liv och sin framtid. För oss är det uppenbart att ett genomgående jämställdhetsperspektiv är en förutsättning för att faktiskt kunna nå alla barn och skapa långsiktig förändring som bidrar till att flickors rättigheter respekteras.
  • För att säkerställa att vi stärker alla barns rättigheter (oavsett kön) behöver vi fokusera på flickor och ha ett jämställdhetsperspektiv.
  • För att uppnå flickors lika villkor behöver vi lyssna på dem och arbeta utifrån deras behov - vi behöver arbeta på uppdrag av flickor.
  • Alla behövs i och gynnas av ett arbete för jämställdhet och flickors lika villkor, även pojkar och män.
  • Insatser riktade mot flickor gynnar hela samhället.
PI_Logo_RGB_blue
Plan International Sverige
Plan International Sverige
17 maj 2019
Jag fick mitt första fadderbarn genom en kampanj för satsning på flickor. När man efter en tid slutade stötta det barnets by fick jag ett nytt fadderbarn, en pojke. Hur stämmer det med er satsning på flickor och också min ingång i Plan?
5 jan. 2021
PI_Logo_RGB_blue
Hej Lira!

Tack för ditt meddelande! Plan International arbetar utifrån barnkonventionen för alla barn såväl flickor som pojkar. I en stor del av vår kommunikation lyfter vi fram flickor då vårt globala syfte är att vi kämpar för barns rättigheter och flickors lika villkor. Flickor är tyvärr dubbelt diskriminerade. För att de är barn men också just för att de råkar ha fötts som flickor. Därför har vi internationellt valt att fokusera extra mycket på flickors lika villkor då vi vet att när flickor får det bättre lyfts hela samhällen ur fattigdom. I våra projekt i vår fadderverksamhet arbetar vi dock med både pojkar och flickor, kvinnor och män, eftersom vi måste engagera hela samhället för att nå en långsiktig förändring. Alla Plan Internationals projekt har ett fokus på jämställdhet, men som barnfadder kan man alltså bli tilldelad antingen en flicka eller en pojke.

Är det så att du önskar göra en förändring med ditt fadderskap är du jättevarmt välkommen att kontakta Givarservice på fadder@plansverige.org och uppge ditt faddernummer så ska vi hjälpa dig på bästa sätt!
PI_Logo_RGB_blue
5 jan. 2021
Kommentera eller

Ställ en fråga om inlägget

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.