eller

Lever Sverige upp artikel 23 FN:s barnkonvention?

1
Hej!
Jag har sökt information eller faktablad om just: Lever vi i Sverige upp till artikel 23 i FN:s barnkonvention? Och information om åtminstone ett europisk land för att kunna Jämföra just detta resultat med detta land än Sverige! på era linkar men misslyckades och kunde inte se någon rapportering om just ARTIKEL 23.
Tacksam för mer information om ni har och kan hjälpa mig.

Med Vänlig Hälsning
Ghasemi Reza
29 apr. 2020
PI_Logo_RGB_blue
Hej!
Tack för din fråga och för ditt visade engagemang!

I dagsläget stödjer Plan International tiotusentals barn med olika funktionsnedsättningar. Vi vet att barn med funktionsnedsättningar har 10 gånger större risk att inte gå i skolan än barn utan funktionsnedsättningar. Detta gör att vi vet att det behövs extra insatta projekt för just barn med funktionsnedsättningar. Dessa barn ingår i alla Plan Internationals projekt kring; barnomsorg, rehabiliteringsstöd, mekanismer för skydd av barn för att minska våldet och mycket mer. Vi har utbildat all vår personal, volontärer samt andra vuxna i områdena vi arbetar i till exempel inom myndigheter och skola.

Vi tror framförallt på att 1) öka medvetenheten och 2) öka deltagandet av barn och unga med funktionsnedsättning. Dessa två steg tror vi skulle medföra förändring på många nivåer. Plan International jobbar också mycket med FN's globala mål för hållbar utveckling där 5 av 17 mål berör barn med funktionshinder, men i Sverige bedriver Plan International ingen sådan programverksamhet.

Nu när Barnkonventionen är lag i Sverige kommer kanske mer arbete utföras kring just dessa barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda. Barnombudsmannen kan kanske bistå mer mer information kring detta ämne: https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/publikationer/arsrapporter/respekt-2016/

Lycka till!
PI_Logo_RGB_blue
4 maj 2020
Kommentera eller

Ställ en fråga om inlägget

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.