eller

Går mitt bidrag direkt till fadderbarnet?

PI_Logo_RGB_blue
Som Barnfadder bidrar du till att förbättra livsvillkoren för ditt fadderbarn och alla barn i området där barnet bor. Det funkar som så att fadderbidraget går till området där fadderbarnet bor genom lokala projekt som Plan International bedriver, men inte direkt till barnet och familjen. I fadderhandboken som alla nya barnfaddrar får kan man läsa mer om hur bidrag inte kan skickas till enskilda fadderbarn.

Plan International arbetar förebyggande och långsiktigt med målet att varje område ska kunna klara sig på egen hand. Genom att stödja områdets grundläggande behov, så som infrastrukturer, tillgång till vatten och utbildningssystem kan vi nå det målet. Vi arbetar på gräsrotsnivå på uppdrag av barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. Vi samarbetar också med myndigheter och andra organisationer och arbetar för att påverka lagstiftning.

Genom detta arbetssätt skapar vi dessutom ingen beroenderelation mellan fadder och fadderbarn på grund av enskilda bidrag. Utan om en fadder, mot förmodan, inte har möjlighet att betala under en period eller måste avsluta sitt fadderskap så kommer inte fadderbarnet och familjen att gå miste om något ur en finansiell aspekt. På så sätt skapar vi tillsammans långsiktig förändring för såväl enskilda individer som hela samhällen.
PI_Logo_RGB_blue
Plan International Sverige
Plan International Sverige
10 maj 2019 (Uppdaterad 3 mars 2020)
Skriv ett nytt inlägg

Hur kan vi hjälpa dig?

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.