eller

Varför har jag fått ett nytt fadderbarn?

2
PI_Logo_RGB_blue
Det finns olika anledningar till varför kontakten med ett fadderbarn kan upphöra innan dess att barnet fyller 18 år. Om inget oväntat sker kan ett fadderbarn vara med i Plan Internationals fadderverksamhet fram tills dess att barnet fyller 18 år och då räknas som myndig i enlighet med FN:s barnkonvention. Om fadderbarnet bor kvar i samma område så kan barnet självklart fortsatt ta del av de projekt som vi bedriver på plats. När ett fadderbarn blivit myndig är det dock vanligt (precis som här hemma) att man väljer att flytta med anledning av bättre arbets- eller studiemöjligheter på annan ort. Då är det inte längre möjligt att upprätthålla kontakten på samma sätt som tidigare. Plan Internationals mål är att alltid arbeta med de mest utsatta och marginaliserade barnen och de är dessa som utgör basen av fadderbarnen.

Det finns även andra orsaker till att ett fadderbarn lämnar verksamheten, och det kan vara att de flyttar (själva eller med hela familjen) innan de blivit myndiga eller att Plan International har beslutat att lämna området där fadderbarnet bor. Detta görs oftast för att utvecklingsarbetet kommit så pass långt att lokalbefolkningen själva kan driva arbetet framåt. En annan anledning kan vara att fadderbarnet självmant valt att lämna fadderverksamheten. Att vara fadder i Plan International är ett frivilligt åtagande och det gäller givetvis även för fadderbarnet. En del ungdomar vill vara självständiga och inte längre bli betraktade som barn. Andra tappar helt enkelt intresset för att skriva brev. Det är ett beslut som vi respekterar och familjen kommer då även i fortsättningen att kunna delta i de projekt som lokalinvånarna tillsammans med Plan International bedriver i området.

Som barnrättsorganisation strävar vi alltid efter att vara så effektiva som möjligt för att så stor del av de insamlade medlen ska komma ut till våra verksamhetsländer. I dagsläget har vi därför en rutin att automatiskt tilldela ett nytt fadderbarn när vi får information om att ett fadderbarn har skrivits ut från verksamheten. Detta för att själva fadderskapet ska kunna fortlöpa utan avbrott, eftersom att bidraget alltid går till området och inte till direkt till fadderbarnet. När ett byte sker skickas det ut information om detta per post, samt att informationen på Min Sida uppdateras.

Givetvis är du som fadder alltid välkommen att kontakta oss om du önskar göra några ändringar i ditt nuvarande fadderskap eller har önskemål på annat land eller region!
PI_Logo_RGB_blue
Plan International Sverige
Plan International Sverige
11 juni 2019
Hej,

Varför vill ni ändra till ett barn i Brasilien.? Vad har hänt på Min sida?
Om ni skall ändra, så, vill jag ha ett barn i Ghana. Men jag är lite konfunderad över ändringen.
mvh. R.E.
5 feb. 2021
PI_Logo_RGB_blue
Hej Royne,

Tack för din fråga! Jag kan se att ingen ändring har skett på ditt fadderskap. Du har alltså kvar samma fadderbarn från Östtimor som tidigare.

Om du undrar över den informationstext som just nu visas på "Min sida" gäller den endast för de faddrar som för närvarande har ett fadderbarn från Brasilien men inte kan läsa det senaste brevet. Detta felmeddelande kommer tas bort när problemet är löst.

Har du några andra funderingar av ditt fadderskap är du alltid varmt välkommen att kontakta oss igen,via forumet eller genom att mejl: fadder@plansverige.org
PI_Logo_RGB_blue
5 feb. 2021
Kommentera eller

Ställ en fråga om inlägget

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.