eller

Hur länge arbetar Plan International i varje område?

PI_Logo_RGB_blue
Plan Internationals arbetsmodell bygger på att alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda. Vi arbetar på gräsrotsnivå på uppdrag av barnen, deras familjer och lokala beslutsfattare. Vi samarbetar också med myndigheter och andra organisationer och arbetar för att påverka lagstiftning. På så sätt skapar vi tillsammans långsiktig förändring för såväl individer som hela samhällen.

Vårt mål är alltid att så småningom kunna fasa ut vår verksamhet i de områden vi arbetar och istället överlämna utvecklingsarbetet till lokalbefolkningen. Hur länge Plan Internationals närvaro behövs är mycket olika från område till område, och en utfasning  görs endast om lokalbefolkningen bedöms ha fått de verktyg de behöver för att framgångsrikt kunna bedriva arbetet vidare på egen hand. Att kunna göra en sådan utfasning är i grunden en mycket positiv utveckling, men det betyder att kontakten mellan fadder och fadderbarn upphör. Detta eftersom Plan International inte längre finns kvar i området. Som fadder blir man då alltid erbjuden att fortsätta som fadder åt ett annat fadderbarn i något annat område som fortfarande ingår i Plan Internationals fadderbarnsverksamhet. Detta genom ett informationsbrev. Skulle man ha något annat önskemål om sitt fadderskap är man alltid välkommen att kontakta Givarservice genom att mejla fadder@plansverige.org så ska vi göra vårt bästa för att uppfylla detta önskemål!
PI_Logo_RGB_blue
Plan International Sverige
Plan International Sverige
16 jan. 2020
Kommentera eller

Ställ en fråga om inlägget

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.