eller

Olika anledningar till varför ett fadderbarn flyttar ifrån verksamhetsområdet

PI_Logo_RGB_blue
Bakgrund 
Allt Plan Internationals arbete utgår ifrån FN:s barnkonvention och ett fadderbarn kan som längst vara med i fadderbarnsverksamheten fram till sin 18-årsdag. Det finns dock andra anledningar till att kontakten med ditt fadderbarn kan upphöra innan dess. Den vanligaste orsaken är att fadderbarnet har flyttat från området där fadderverksamheten bedrivs. Migration är och blir allt vanligare i länderna vi har verksamhet i, och många människor flyttar idag oftare och av andra orsaker än i Sverige. Plan International för inga register över fadderbarn när de väl skrivits ut ur fadderverksamheten och har därmed ingen möjlighet att följa upp eller kontrollera var de bor idag. Då adressändringsprocesser ofta inte fungerar på det sätt som vi är vana vid i Sverige så kan det vara svårt att få reda på familjens nya adress. Här följer några av de vanligaste orsakerna till att fadderbarn väljer att flytta och därmed lämnar fadderverksamheten.

Förbättrade inkomstkällor 
 • Det är inte ovanligt att familjer flyttar för att förbättra
  sin livssituation. I många fall söker sig hela familjen till
  en annan plats för att öka sina försörjningsmöjligheter
  då en av de vanligaste anledningarna till en flytt beror
  på bristande inkomstmöjligheter för fadderbarnsfamiljen
  i lokalsamhället där de bor. Plan International arbetar
  ofta med de mest utsatta och marginaliserade
  grupperna i samhället. I sådana områden kan det
  vara svårt att tillgodose de mest basala behoven som
  rent vatten och mat, arbete och skolgång, vilket gör
  att många söker sig vidare till andra platser i syfte att
  förbättra sin levnadssituation. Det kan till exempel
  vara en förälder som fått arbete eller förbättrade
  bostads- eller jordbrukstillgångar någon annanstans.
Utbildningsmöjligheter
 • Om fadderbarnet har hunnit bli lite äldre, runt 15 år
  eller mer, är det också möjligt att de flyttar för att de
  kan få ta del av bättre utbildning någon annanstans.
  I många områden finns det bara tillgång till utbildning
  för de lägre årskurserna i lokalsamhället, och för den
  som ska börja i en högre årskurs kan det vara långt
  att ta sig till skolan. Därför kan en del välja att flytta.
  Större städer kan även erbjuda fler jobbmöjligheter än
  hembygden för den som blivit lite äldre. Skolgång
  erbjuds inte alltid upp till 18 års ålder, vilket är det
  vanliga i Sverige, och många ungdomar måste
  antingen hjälpa till hemma till familjens försörjning
  eller söka sig till nya möjligheter. Det är alltså inte helt
  ovanligt att fadderbarn i de länder vi arbetar flyttar för att
  förbättra sin livssituation redan innan de blivit myndiga.
Bo hos släktingar
 • I många kulturer har man en bredare syn på familjen än vad vi är vana vid. Det är därför inte ovanligt att ett fadderbarn flyttar, tillfälligt eller för gott, för att bo med en släkting istället för att bo med sina föräldrar. Det kan vara för att få bättre tillgång till utbildning på den nya platsen, men kan även vara ett sätt för familjen att bättre klara sig ekonomiskt i de fall där familjen har många barn att försörja. I andra fall flyttar barnen till en släkting som kan erbjuda möjlighet till en yrkesutbildning. Oftast finns det bredare tillgång till utbildning i större städer och därför söker sig många dit för att antingen bo hos andra familjemedlemmar eller kanske på internat i samband med skolgången.
Klimatförändringar
 • Även klimatförändringar är en bidragande orsak till att människor rör på sig oftare nu än tidigare. Det är inte ovanligt att man flyttar till en annan ort i samband med att katastrofer sker. Stormar, översvämningar, orkaner och jordbävningar är bara några exempel på naturkatastrofer som har ökat i styrka och omfattning de senaste åren. Ibland kan hela byar och samhällen bli helt ödelagda och göra det omöjligt att bo kvar i dessa områden. Plan International arbetar därför förebyggande med att utbilda människor i hur man bäst kan skydda sig före, under och efter en katastrof, i områden där dessa typer av oväder är vanligt förekommande. Men många familjer som bor i områden som är starkt drabbade av katastrofer väljer att flytta för att förebygga framtida skador som en naturkatastrofkan orsaka.
Politisk oro/ instabilitet i området
 • På vissa platser kan det politiska klimatet göra att familjen väljer att flytta för att klara sig undan en konflikt. Om det finns en politisk oro som gör att området upplevs som otryggt kan det bidra till att familjen lämnar sitt hem för att säkerställa familjens trygghet på annan ort.
Militärtjänst
 • Vi kan ibland få information genom våra fältkontor att ett fadderbarn har blivit utvald att göra militärtjänst. När fadderbarnen har blivit utvalda till detta flyttar de ofta till ett annat område och har varken möjlighet eller tid att fortsätta som fadderbarn inom Plan Internationals verksamhet. Det är inte ovanligt att fadderbarnen sedan flyttar till andra orter för att skapa möjligheter till vidareutbildning. Många ungdomar söker upplärningsplatser för att öka sina möjligheter till arbete i framtiden.
Okänd ort
 • Det händer att vi får reda på att en familj har flyttat först när en Planmedarbetare gjort ett rutinbesök i området. Många gånger kan det vara en granne eller någon annan i lokalsamhället som vet varför familjen flyttat, men ibland händer det att ingen känner till anledningen eller vart familjen valt att bosätta sig. En trolig orsak är att fadderbarn flyttar till större städer i samband med att de blir äldre och vill komma ut på arbetsmarknaden. Det är i grunden någonting positivt att söka sig vidare för att få tillgång till utbildning eller jobb som inte finns i området där de bott tidigare, men det betyder även att kontakten mellan fadder och fadderbarn upphör.
PI_Logo_RGB_blue
Plan International Sverige
Plan International Sverige
18 feb. 2021
Kommentera eller

Ställ en fråga om inlägget

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.