Trots ökade insatser är malaria ett fortsatt folkhälsoproblem

På lördag är det World Malaria Day, en dag som uppmärksammar sjukdomen malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att ökade insatser mot malaria mellan 2001 och 2013 har resulterat i 4,3 miljoner färre malariadödsfall.

På lördag är det World Malaria Day, en dag som uppmärksammar sjukdomen malaria. Världshälsoorganisationen (WHO) beräknar att ökade insatser mot malaria mellan 2001 och 2013 har resulterat i 4,3 miljoner färre malariadödsfall.

Men trots ökade insatser dör varje år en halv miljon människor av malaria i Afrika – där sjukdomen fortfarande är den vanligaste dödsorsaken för spädbarn. Förra årets utbrott av ebola har också inneburit svårigheter i arbetet mot malaria eftersom hälsovården i de drabbade länderna varit under hård press.

Volontärer är nyckelpersoner i det förebyggande arbetet mot malaria

Plan driver flera projekt för att öka kunskapen om malaria och förbättra behandlingen av barn som smittats. Ett av projekten genomförs i Benin, där volontärer utbildas för att sedan informera om malaria och testa barn som tros vara smittade.

Volontärerna har bidragit till en ökad förståelse för sjukdomen och vikten av att söka hjälp direkt vid de första symptomen. Plans volontärer gör hembesök för att utbilda människor och dela ut myggnät.

Trettiofemåriga Madeleine är en av volontärerna i Benin. Hon hjälper till att testa barn som misstänks ha drabbats av malaria.

– Det tar ungefär 15 minuter att få resultatet från testet. Om barnen har en mildare form av malaria kan vi sedan behandla dem själva, annars hänvisar vi dem till en vårdcentral, berättar Madeleine.

Hon är även med och gör hembesök i hushåll där hon ser att de boende inte följer råden om malaria.

– När jag ser att ett hushåll inte följer de råd jag ger dem besöker jag dem igen. För det mesta ändrar de sitt beteende när de vet att någon kollar upp dem.

Varje år behandlas över 700 000 barn genom Plans projekt i Benin. Men det viktigaste arbetet handlar om att informera om sjukdomen för att förebygga ännu fler fall.