​ Ny lag i Guatemala – inga fler barnäktenskap

Efter tre års påverkansarbete står det äntligen klart. Guatemalas parlament har antagit en ny lag som höjer äktenskapsåldern till 18 år.

Efter tre års påverkansarbete står det äntligen klart. Guatemalas parlament har antagit en ny lag som höjer äktenskapsåldern till 18 år.

Den 5 november klubbades den nya lagen igenom och skriver därmed över den äldre lagstiftningen som tillät flickor att gifta sig vid 14 år och pojkar vid 16 år. Mellan 2009 och 2013 tvingades mer än 80 000 flickor under 18 år att gifta sig i Guatemala. – Lagändringen ger ett starkt budskap från Guatemalas regering att flickor inte ska giftas bort utan i stället avsluta sin utbildning. Det här stärker flickors värde i samhället och kommer att gynna hela Guatemalas befolkning och samhällsutveckling, säger Rut Feuk, programsamordnare för Plan International Sverige som just besökt Guatemala.

Hög straffrihet för våldtäkter

Hittills har hög straffrihet rått då endast några få procent av alla fall av våldtäkter lett till att förövaren straffats. – Med den nya lagen blir det olagligt att gifta bort flickor och på samma gång stärks flickors skydd mot sexuellt våld och tidiga graviditeter som resultat av våldtäkt, säger Rut Feuk.

För att denna lagändring ska efterlevas krävs att system stärks för att identifiera, rapportera och agera på fall där flickor utsätts för sexuellt våld samt att samhället skyddar och stödjer utsatta flickor att avsluta sin utbildning. På samma gång krävs att beslutsfattare och aktörer inom rättssystemet, framför allt domare, utbildas i den nya lagen.

Plan International har lett arbetet

Initiativet att ändra lagstiftningen har letts av Plan International i nära samarbete med lokala civilsamhällesorganisationer. Utmaningen nu är att se till att den nya lagen får genomslagskraft i hela landet. I många avskilda regioner är barnäktenskap fortfarande en stark tradition som hindrar flickors rätt till utbildning och att bestämma över sina egna liv.

Fakta om barnäktenskap

Ungefär 39 000 flickor under 18 år blir bortgifta varje dag, världen över. Förutom att det är en kränkning av barnets rättigheter innebär det många gånger fysiska och psykiska besvär för flickan som ofta blir tvungen att sluta skolan och bilda familj medan hon själv är barn. Komplikationer i samband med graviditet och förlossning är den vanligaste dödsorsaken bland flickor och unga kvinnor (15-19 år) i utvecklingsländer.

Läs mer om barnäktenskap: https://plansverige.org/flicka/fakta-om-barnaktenskap