Eldsjälar är en viktig del i arbetet för säkra förlossningar

Varje år dör över 300 000 mammor i samband med förlossningar och närmare 3 miljoner nyfödda dör den första månaden. Men med rätt förutsättningar skulle de allra flesta mammor och barn överleva.

Varje år dör över 300 000 mammor i samband med förlossningar och närmare 3 miljoner nyfödda dör den första månaden. Men med rätt förutsättningar skulle de allra flesta mammor och barn överleva.

I en liten by i nordöstra Indien bor Kanchan. Hon är 50 år och volontärarbetar som hälsoarbetare . I projektet som startades av Plan International har hon fått grundläggande utbildning i hälsa och vård.

Kunchans by ligger tre timmar från en klinik och fem timmar från det större, bättre utrustade sjukhuset i närmsta stad. Kanchans jobb är att informera gravida kvinnor och deras familjer om hur viktigt det är med hälsoundersökningar, hiv-tester, näring, hygien, ett hälsosamt leverne och att föda säkert på kliniker. Hon och de andra frivilliga hälsoarbetarna blir en brygga mellan hälsomyndigheterna i Indien och befolkningen.

Det här är ett exempel på projekt som Plan International driver för att ge fler tillgång till säkra graviditeter och förlossningar.Genom att utbilda personal och utrusta hälsokliniker i de delar av världen där mödra- och spädbarnsdödligheten är hög arbetar vi för att uppnå de viktiga Globala målen som FN har tagit fram. Till år 2030 ska mödradödligheten i världen minska. Inga barn under fem år ska dö av orsaker som hade kunnat förebyggas och fler spädbarn ska överleva.

I byn Kali Kajari i Indien uppmanar Kanchan alla gravida kvinnor att testa sig för hiv och att åka till sjukhuset för att få hjälp av medicinsk personal när de ska föda. Numera gör de flesta det och dessutom vaccineras alla barn rutinmässigt och familjerna får information om hälsosam mat och god hygien. Utan Plan International och kvinnor som Kanchan hade myndigheterna haft mycket svårt att få till en förändring i de allra mest svårtillgängliga byarna.

– Ord kan inte beskriva den glädje jag känner när jag går genom byn och hälsas med stora varma leenden, säger Kunchan.

FAKTA

Globala målen för hållbar utveckling

Mål 3 – Hälsa och välbefinnande

3.1 Till 2030 minska mödradödligheten i världen till mindre än 70 dödsfall per 100 000 förlossningar med levande barn.

3.2 Senast 2030 säkerställa att inga spädbarn eller barn under fem år dör av orsaker som hade kunnat förebyggas. Alla länder bör sträva efter att minska den neonatala dödligheten till högst tolv dödsfall per 1 000 levande födda och dödligheten bland barn under fem år till högst 25 dödsfall per 1 000 levande födda.