Vad styr regeringens beslut att dra ner på internationellt bistånd?

11 MAJ, 2022 | DEBATT

19 svenska civilsamhällesorganisationer skrev i förra veckan nedanstående brev till biståndsminister Matilda Ernkrans. Vi har ännu inte fått svar.

Till: Biståndsminister Matilda Ernkrans
Kopia: Finansminister Mikael Damberg, Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson