Annonserna är fria att använda i press och på internet när utrymmet finns. Vi förbehåller oss rätten att avböja all slags publicering av våra annonser.

Vid frågor om annonsmaterialet kontakta jesper.zacco@plansverige.org