Plan International och UNFPA lanserar #childmothers – ett nytt initiativ för att synliggöra världens barnmammor

Plan International och FN:s befolkningsfond, UNFPA, lanserar idag #childmothers i samarbete med den prisbelönte fotografen Pieter ten Hoopen för att uppmärksamma de miljontals flickor runt om i världen som får barn innan de fyllt 15 år.

Plan International och FN:s befolkningsfond, UNFPA, lanserar idag #childmothers i samarbete med den prisbelönte fotografen Pieter ten Hoopen för att uppmärksamma de miljontals flickor runt om i världen som får barn innan de fyllt 15 år. 

Den här veckan samlas tusentals delegater från hela världen för att diskutera flickors och kvinnors hälsa och rättigheter i Köpenhamn under konferensen Women Deliver.

Att barn föder barn är ett tabubelagt ämne som sällan diskuteras. Men varje år föder uppskattningsvis två miljoner flickor barn innan de har fyllt 15 år. Det innebär att närmare 5 500 flickor varje dag går direkt från barndom till föräldraskap. Räknar man alla de flickor, upp till 18 år, som föder barn är antalet ännu högre.

Flickor under 15 vars kroppar ännu inte är fullt utvecklade löper störst risk att skadas eller dö i samband med graviditet eller förlossning. Ändå är de osynliga i global och nationell statistik där man ofta bara nämner “kvinnor i reproduktiv ålder”, vilket brukar räknas som 15- 49 år. Detta leder till att de yngsta barnmammorna förblir osynliga och sällan får det stöd eller de preventiva insatser de behöver.

Inititiativet #childmothers bygger på en webbplats och en turnerande fotoutställning som vill skapa diskussion och lyfta frågan om väldigt unga mammor på den politiska agendan. Detta för att ge dem stöd och förebygga att unga flickor blir gravida. På childmothers.org finns den senaste officiella statistiken samlad men det är flickornas egna röster och upplevelser som står i fokus:

“Det är svårt att vara mamma. Jag har inte tid att leka längre. Jag måste stanna hemma och ta hand om min dotter och tvätta blöjor. Innan jag fick barn brukade jag göra vad jag ville. Jag gillade att spela fotboll”, säger Mulenga, 14 år från Zambia som har en fem veckor gammal dotter.

Eftersom barnmammor förekommer i hela världen har Plan International och UNFPA träffat flickor från fyra kontinenter och i #childmothers presenteras fängslande berättelser och porträtt av väldigt unga mammor från Bangladesh, Syrien, Burkina Faso, Zambia, Haiti och Colombia – dokumenterade av den Emmy-nominerade fotografen och filmaren Pieter ten Hoopen och journalisten Sofia Klemming Nordenskiöld på Plan International Sverige. 

“Barn som får barn nekas ofta sina rättigheter och behöver särskilt anpassat stöd. Vi behöver förstå att insatser som fungerar för gifta kvinnor i trettioårsåldern inte automatiskt fungerar för unga flickor. Väldigt unga flickor utsätts dessutom för de största hälsoriskerna i samband med graviditet och förlossning och blir ofta uteslutna ur samhället,” säger Anne-Birgitte Albrechtsen, generalsekreterare för Plan International.

Det behövs ett nytt sätt att tänka kring tidiga graviditeter, enligt Plan International och UNFPA:

“Istället för att se flickan som problemet, och försöka få till ett förändrat beteende hos henne, så behövs bredare insatser där regeringar, hela samhällen, familjer och enskilda individer arbetar för minskad fattigdom och diskriminering, ökad jämställdhet, och ökad tillgång till utbildning samt hälso- och sjukvård. Social rättvisa och stärkande av flickors rättigheter är vägen till färre tidiga graviditeter, säger Babatunde Osotimehin, chef för FN:s befolkningsfond, UNFPA.

Initiativet #childmothers lanseras den 17 maj då fotoutställningen invigs utanför det danska parlamentet i Köpenhamn i samband med Women Deliver.

Plan International och UNFPA efterlyser:

  • Väldigt unga mammor och de utmaningar de möter måste synliggöras – såväl i nationell och global statistik som i strategier, insatser och program
  • Riktade insatser, för att stödja unga mammor samt förebygga oönskade graviditeter bland mycket unga flickor behöver prioriteras. Till exempel ökad tillgång till utbildning, sexualundervisning samt hälso- och sjukvård, inklusive ungdomsmottagningar som erbjuder information och preventivmedel
  • Äktenskap bör förbjudas för barn under 18 år. Att utrota barnäktenskap finns med i FN:s nya globala mål men behöver också vara förbjudet i ländernas nationella lagstiftning.
  • Bredare, mer holistiska insatser behövs också. Till exempel insatser för att minska fattigdomen och öka jämställdheten samt se till att alla barn och unga kan få en utbildning.
  • Föräldrar, religiösa ledare, lärare, men även politiker och – inte minst – unga människor själva behöver involveras i att skapa förutsättningar för att barn och unga kan utvecklas och fatta välinformerade beslut som berör deras egna liv.

Fakta om barnmammor:

  • Varje år föder över 7 miljoner flickor under 18 år barn. Det motsvarar ungefär 20,000 flickor om dagen.
  • Uppskattningsvis 2 miljoner av alla barnmammor är under 15 år. De löper störst risk för komplikationer i samband med graviditet och förlossning.
  • 70 000 flickor i åldern 10-19 år dör varje år av komplikationer i samband med graviditet och förlossning.
  • Tidiga graviditeter är ofta kopplat till barnäktenskap. Varje år gifter sig 15 miljoner flickor under 18 år; det motsvarar cirka 41,000 flickor varje dag eller 28 flickor varje minut.
  • Både barnäktenskap och tidiga graviditeter är vanligare i låg- och medelinkomstländer samt i humanitära katastrofer.

OM UNFPA

UNFPA grundades 1969 och arbetar i över 150 länder för att främja sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i utvecklingsländer. UNFPA samarbetar med regeringar, civilsamhället och andra organisationer för att uppfylla sitt uppdrag: att öka möjligheterna för kvinnor och unga människor att leva hälsosamma och produktiva liv.

Om Plan International

Plan International är en oberoende barnrättsorganisation som arbetar för att alla barns rättigheter ska respekteras. Plan grundades 1937 och har program i 51 länder i Afrika, Asien och Sydamerika. Organisationen arbetar för att alla barn ska få gå i skola men också för att barn och unga ska ha tillgång till sexualundervisning, preventivmedel och ungdomsmottagningar så att de kan fatta informerade beslut om sina egna kroppar och sina liv.

Presskontakter: 

Plan International: Sofia Klemming Nordenskiöld, projektledare och pressansvarig. Epost: sofia.nordenskiold@plansverige.org Tel: 0768-605560

UNFPA Mette Strandlod, External Relations Associate, UNFPA Nordic OfficeEpost: strandlod@unfpa.org Tel: +45 45 33 72 98