#childmothers – om barn som föder barn. Välkommen till seminarium och utställning.

Varje år föder minst två miljoner flickor barn innan de fyllt 15 år. Det har en enorm inverkan på deras hälsa och möjligheter till utbildning. Plan International och UNFPA bjuder in till fotoutställningen #childmothers med seminarium om vad som krävs för att minska antalet barnmammor och vilken roll den feministiska utrikespolitiken kan spela.

Varje år föder minst två miljoner flickor barn innan de fyllt 15 år. Det har en enorm inverkan på deras hälsa och möjligheter till utbildning. Plan International och UNFPA bjuder in till fotoutställningen #childmothers med seminarium om vad som krävs för att minska antalet barnmammor och vilken roll den feministiska utrikespolitiken kan spela.

Att barn föder barn är ett tabubelagt ämne som sällan diskuteras. Men varje dag föder 5 500 flickor under 15 år barn och går därmed direkt från barndom till föräldraskap. Räknar man alla de flickor, upp till 18 år, som föder barn är antalet ännu högre.

Flickor under 15 vars kroppar ännu inte är fullt utvecklade löper störst risk att skadas eller dö i samband med graviditet eller förlossning. Ändå är de osynliga i global och nationell statistik där man ofta bara nämner “kvinnor i reproduktiv ålder”, vilket brukar räknas som 15- 49 år. Detta leder till att de yngsta barnmammorna förblir osynliga och sällan får det stöd eller de preventiva insatser de behöver.

Genom initiativet #childmothers vill Plan International och FN:s befolkningsfond, UNFPA, synliggöra barnmammorna och lyfta frågan på den politiska agendan. Barnmammor tvingas ofta att gifta sig och sluta skolan så det handlar om långt mer än sexuella och reproduktiva rättigheter – det handlar om krossade framtidsdrömmar, grundläggande mänskliga rättigheter, utveckling och framtid. Så vad krävs och vad kan den feministiska utrikespolitiken göra?

Seminarium: 4 juli 2016 kl 12–12.45 på Sverige i världen-torget, Donnersgatan 6.

Medverkande: 

  • Ulrika Modéer, Statssekretarare hos biståndsministern, UD
  • Pia Stavås Meier, Biträdande generalsekreterare och programchef, Plan International Sverige
  • Magnus Magnusson, Head of government relations, Gates Foundation, London
  • Pernille Fenger, Director Nordic Office, UNFPA

Kaffe och lunchmacka serveras.

Vernissage av fotoutställningen #childmothers: 3 juli kl 13.15 på Sverige i världen-torget.

Den prisbelönte fotografen Pieter ten Hoopen och journalisten Sofia Klemming Nordenskiöld, från Plan International Sverige, har träffat barnmammor från hela världen som skildras i fängslande berättelser och porträtt. Utställningen har fått stor internationell uppmärksamhet i media i samband med invigningen i Köpenhamn tidigare i våras. Pieter kommer att finnas på plats för att tala om utställningen. #childmothers visas därefter 4-7 juli kl 8-19.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig.Telefon: 0768-605560 Epost: sofia.nordenskiold@plansverige.org