FN:s internationella flickdag: Plan International bryter tystnaden kring barn som föder barn

I morgon på FN:s internationella flickdag vill Plan International uppmärksamma alla flickor som diskrimineras runt om i världen. I år fokuserar vi särskilt på de cirka två miljoner flickor under 15 år som varje år blir mammor - ofta mot sin vilja och med allvarliga risker för deras hälsa och framtid.

I morgon på FN:s internationella flickdag vill Plan International uppmärksamma alla flickor som diskrimineras runt om i världen. I år fokuserar vi särskilt på de cirka två miljoner flickor under 15 år som varje år blir mammor – ofta mot sin vilja och med allvarliga risker för deras hälsa och framtid.

Varje år föder mer än sju miljoner flickor barn. Uppskattningsvis två miljoner av dem är under 15 år. Det innebär att varje dag lämnar runt 5 500 flickor barndomen och blir föräldrar. De främsta orsakerna är bristande jämställdhet, barnäktenskap, sexuella övergrepp och låg tillgång på preventivmedel.

Det är de allra yngsta mödrarna som löper störst risk för att skadas eller dö i samband med graviditet och förlossning. Trots detta är barnmammor en osynlig grupp som sällan får sina röster hörda. De inkluderas oftast inte i statistiken då fokus ligger på kvinnor i åldern 15-49 år. Detta leder till att barn som föder barn förblir osynliga och därför sällan får det stöd eller de preventiva insatser de behöver.

#childmothers ger de yngsta mammorna en röst

16-åriga Rabeya bor med sin treåriga dotter och sin man i Bangladesh och är en av alla flickor vars utsatthet är helt okänd för omvärlden. Hon tvingades gifta sig när hon var 13 år och har sedan dess varit gravid tre gånger: “Kushum är min första dotter och den enda som överlevt. När hon precis hade börjat gå blev jag gravid igen, men barnet dog i min mage. Sedan fick jag en tredje dotter förra året. Hon föddes med en allvarlig sjukdom och dog när hon var tre månader.”

Plan International och FN:s befolkningsfond, UNFPA, har i år lanserat initiativet #childmothers i samarbete med den prisbelönte fotografen Pieter ten Hoopen för att bryta tystnaden kring barn som föder barn och lyfta frågan på den politiska agendan. #childmothers är en fotoutställning och en webbplats som ger unga mammor från hela världen en röst. Projektet fick stor uppmärksamhet i internationell media under lanseringen i maj. Just nu visas utställningen i Stockholm på Galleri Kontrast, i Finland och i Danmark. I mars 2017 kommer #childmothers visas i FN i Genève, i samband med FN:s Råd för mänskliga rättigheters högnivåmöte.

Ny rapport: Counting the Invisible

Plan International släpper idag rapporten Counting the Invisible som visar just hur bristen på tillförlitlig data gör att flickor ofta faller under radarn för regeringar och beslutsfattare. Det finns exempelvis ingen global statistik över hur många flickor som slutar skolan på grund av barnäktenskap eller graviditet, eller antalet flickor som blir mödrar innan 15 års ålder.

– Vi kan inte förbättra något som vi inte har data på. Det är lättare att ignorera ett problem när det finns lite kunskap om hur utbrett det är eller hur starkt problemet påverkar människor. Plan International kommer därför att tillsammans med bland andra KPMG investera i ny teknik för att samla in data om flickor för att kunna hålla regeringar ansvariga att uppfylla de globala utvecklingsmålen till år 2030, säger Anna Hägg-Sjöquist, generalsekreterare för Plan International Sverige.

BAKGRUND

FN:s internationella flickdag

Dagen instiftades av FN år 2012 på initiativ av Plan International för att uppmärksamma flickors utsatta situation i världen. I många länder får flickor inte gå klart skolan utan gifts bort i tidig ålder, blir gravida medan de själva är barn, utsätts för våld eller tvingas ta hand om hushållet. Detta är både ett brott mot flickors mänskliga rättigheter och ett enormt slöseri med resurser.

Växande global rörelse för flickors rättigheter

Även om vi är långt ifrån en jämställd värld kan vi konstatera att utvecklingen går framåt. En global rörelse för flickors rättigheter har vuxit sig allt starkare – inte minst genom attacken på den pakistanska skolflickan Malala Yosafzai år 2012, som väckte avsky i hela världen och skapade ett politiskt engagemang för flickors rätt att gå i skolan. Samma år, 2012, lanserade Plan International den globala kampanjen – Because I am a Girl – med målet att sätta flickor på den politiska agendan, utrota barnäktenskap och könsstympning och få världens ledare att satsa mer resurser på flickor. Mycket har hänt som är värt att fira. FN har beslutat om flera resolutioner till skydd för flickor och många länder har infört nationell lagstiftning, exempelvis mot barnäktenskap. Plan International har aktivt bidragit till detta arbete på såväl nationell som global nivå. 

Framsteg för flickor

  • 2011: FN-resolution för att göra 11 oktober till en internationell dag för flickor.
  • 2012: FN-resolution för att utrota kvinnlig könsstympning.
  • 2014: FN-resolution för att förbjuda barnäktenskap.
  • 2015: FN:s medlemsstater antar de globala utvecklingsmålen, Agenda 2030 med mål som bland annat syftar till att utrota barnäktenskap och könsstympning samt främja jämställdhet och därmed ge flickor och pojkar lika möjligheter.

Flickors situation i världen

• 62 miljoner flickor inte går i skolan.• Runt 40 000 flickor tvingas in i barnäktenskap varje dag – en flicka varannan sekund. • Uppskattningsvis 2 miljoner flickor under 15 år föder barn varje år, vilket motsvarar 5 500 flickor per dag. • En av de vanligaste dödsorsakerna bland flickor 15-19 år i utvecklingsländer är komplikationer i samband med graviditet och förlossning. • Över 3 miljoner flickor i åldrarna 4 -11 år könsstympas varje år.• Omkring 3 miljoner flickor i åldrarna 15-19 tvingas utföra osäkra aborter varje år.

Plan Internationals arbete för flickor

Plan International driver en rörelse för flickors rättigheter, Because I am A Girl, med målet att alla flickor ska ha rätt att utbilda sig, ta en aktiv roll i samhället och få möjlighet att bestämma över sin egen kropp och utveckling. Vi driver frågan på lokal, nationell och global nivå. I Sverige vill Plan International att den svenska regeringen, genom sitt bistånd, satsar mer på flickors rättigheter, inte minst genom öronmärkta pengar för sexualundervisning, ungdomsmottagningar och preventivmedel för unga.