Akut läge när drygt 200 000 barn har flytt Myanmar

Situationen är kritisk för de över 400 000 människor som flytt våldet i delstaten Rakhine i Myanmar och nu befinner sig i Bangladesh. Flyktingarna tillhör folkgruppen rohingya och merparten är barn och kvinnor. Nu behövs akut stöd som mat, rent vatten, vård och en trygg plats att bo på.

Situationen är kritisk för de över 400 000 människor som flytt våldet i delstaten Rakhine i Myanmar och nu befinner sig i Bangladesh. Flyktingarna tillhör folkgruppen rohingya och merparten är barn och kvinnor. Nu behövs akut stöd som mat, rent vatten, vård och en trygg plats att bo på.

Många barn har flytt till fots genom djungel, monsunregn och hetta till Bangladesh. Tusentals barn och deras familjer lever utan ordentligt skydd eller tak över huvudet. Det saknas tillgång till rent vatten och toaletter och behovet av vård är stort. Små barn och gamla löper nu extra stor risk att drabbas allvarligt av smittsamma och vattenburna sjukdomar.

– Vi på Plan International är mycket oroade över det pågående våldet mot tusentals människor, inte minst barn. Våldet måste upphöra, barn och deras familjer måste få skydd och mänskliga rättigheter måste respekteras, säger Mikael Wiking, humanitär programsamordnare på Plan International Sverige.

Livet har vänts upp och ner för de barn som flytt våldet i hemlandet. De har förlorat sina hem, möjligheten att gå i skolan och riskerar att bli sjuka, utsättas för övergrepp eller dö. Hundratals barn beräknas vara utan vårdnadshavare. 

– Av erfarenhet vet vi att akuta humanitära kriser som den här kan ha långtgående negativa effekter på barn. Dessutom löper barn och unga som flytt ensamma särskilt stor risk att utsättas för människohandel, sexuella övergrepp, barnarbete eller barnäktenskap. Många barn och unga kommer att behöva psykosocialt stöd för att återgå till ett normalt liv, säger Mikael Wiking.

Plan International ser mycket allvarligt på säkerheten för barnen som flytt och förbereder nu en akut humanitär insats. Vi kommer inledningsvis att fokusera på skydd av barn, speciellt flickor, och att de som flytt får tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

Sårbara grupper som unga flickor, ensamkommande barn, små barn och gravida eller ammande kvinnor ska prioriteras i alla insatser och behöver omedelbart stöd. Vår erfarenhet visar att flickor och kvinnor är särskilt utsatta i konflikter och insatserna måste anpassas efter deras behov. När många människor tvingas fly ökar risken för trafficking och andra typer av övergrepp. Plan Internationals behovsbedömning av situationen på plats visar att flickor och unga kvinnor har drabbats extra hårt av sexuellt våld och övergrepp som skett under flykten samtidigt som det föreligger ett stort tabu för att prata om speciellt sexuellt våld.

Plan International uppmanar alla inblandade parter att låta hjälporganisationer komma fram och stötta drabbade barn och deras familjer. Genom en koordinerad respons kan internationella organisationer arbeta tillsammans med regeringarna i Myanmar och Bangladesh för att se till att barn och deras familjer får akut hjälp.

Plan International har arbetat i Bangladesh sedan 1994 och i Myanmar sedan 2008. För mer information eller intervju, kontakta Sofia Klemming Nordenskiöld, pressansvarig: 0768-605560