Årets julklapp från Plan International Sverige: Omtanke

I många länder i världen tillhör flickor de mest diskriminerade grupperna. Deras skolgång prioriteras inte , de gifts bort i tidig ålder och blir gravida medan de själva är barn. Detta är brott mot flickors rättigheter. Därför lyfter Plan International Sverige i jul vikten av omtanke om flickors framtid.

I många länder i världen tillhör flickor de mest diskriminerade grupperna. Deras skolgång prioriteras inte, de gifts bort i tidig ålder och blir gravida medan de själva är barn. Detta är brott mot flickors rättigheter. Därför lyfter Plan International Sverige i jul vikten av omtanke om flickors framtid.

– Det krävs krafttag för förändring och det är dags att vi står upp för världens flickor. Att visa omtanke är att värna om barns rättigheter och flickors lika villkor. Att ge fler flickor möjlighet till utbildning är en stark kraft för att nå ett mer jämställt samhälle. Och att vara med i arbetet att stoppa barnäktenskap innebär att se till så att inte närmare 50 000 flickor gifts bort varje dag. Detta är verklig omtanke och julgåvor som gör stor skillnad för världens flickor, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på Plan International Sverige.

Omtanke är att ge flickor rätten till utbildning och rätten att bestämma över sina egna kroppar. Alla vinner på jämställdhet och för ett lands utveckling är det avgörande att flickor får möjlighet att utbilda sig och forma sina egna liv. Flickor är en kraft för förändring och med en utbildning kan hon ta sig själv, sin familj och hela samhället ur fattigdom.

“Detta är verklig omtanke och julgåvor som gör stor skillnad för världens flickor.”

Att ge bort omtanke i jul kan exempelvis innebära att lära en flicka läsa, ge bort ett skolstipendium, förhindra barnäktenskap eller stoppa könsstympning. Julgåvor som visar omtanke och skapar förändring för världens barn och flickors lika villkor finns på https://plansverige.org/shop/.

Lär en flicka läsa

Alltför många flickor kan inte läsa. Arbetet med att sprida läskunnighet är inte bara ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom, det ger också människor makten att ta kontroll över sina egna liv.

Förhindra barnäktenskap

Barnäktenskap drabbar nästan 50 000 flickor varje dag. Barnäktenskap är idag ett av de främsta hindren för att flickor inte får gå klart skolan, då hon istället tvingas stanna hemma. Att gå ut grundskolan är avgörande för att en flicka ska kunna påverka sin framtid.

Stoppa könsstympning

Över 200 miljoner flickor och kvinnor i världen lever med följderna av könsstympning, som utförs nästan uteslutande på flickor under 15 år. Om nuvarande trend fortsätter kommer ytterligare 15 miljoner flickor att utsättas för könsstympning till år 2030. Vi vill sätta stopp för den negativa utvecklingen.