Flickor med funktionsnedsättningar hårt utsatt grupp

Flickor med funktionsnedsättningar nekas sina sexuella och reproduktiva rättigheter. En ny rapport från Plan International visar att dessa flickor diskrimineras, inte får gå i skolan och i hög grad utsätts för sexuella övergrepp.

Flickor med funktionsnedsättningar nekas sina sexuella och reproduktiva rättigheter. En ny rapport från Plan International visar att dessa flickor diskrimineras, inte får gå i skolan och i hög grad utsätts för sexuella övergrepp.

I rapporten Let Me Decide and Thrive, som tagits fram tillsammans med FN:s särskilda rapportör för personer med funktionsnedsättningar, uppmärksammas de enorma hinder till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som flickor med funktionsnedsättningar upplever. Rapporten baseras på studier i ett land i Afrika, ett i Asien och ett i Latinamerika. Flickor och unga kvinnor med funktionsnedsättningar samt familjemedlemmar och andra berörda har intervjuats för att kartlägga situationen gällande lagar, tillgängliga tjänster och situationen ur de ungas perspektiv.

Flickor tillhör i många länder de mest utsatta i samhället. I flera länder där Plan International verkar är mer än hälften av flickorna bortgifta och gravida innan de fyllt 18 år. Sett i det ljuset är flickor som lever med en funktionsnedsättning en ytterst sårbar grupp som dagligen får sina mänskliga rättigheter kränkta.

– Flickor och unga kvinnor med funktionsnedsättningar utsätts för en enorm diskriminering. Bara en av tio flickor med funktionsnedsättningar går i skolan. Dessutom nekas de sexualupplysning, vilket unga människor behöver för kunna fatta beslut om deras egna liv. Omvärlden respekterar inte att dessa flickor har samma rättigheter och samma funderingar kring sexualitet och relationer som alla andra, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare för Plan International Sverige.

Flickor med funktionsnedsättningar uppfattas ofta av omgivningen som asexuella och därför anses de inte behöva information om sexuell och reproduktiv hälsa. Dessa flickor riskerar i hög grad att utsättas för övergrepp, ofrivilliga graviditeter och könssjukdomar. Det förekommer även att familjemedlemmar eller andra vårdnadshavare tvingar dem att genomgå sterilisering eller aborter. – Detta är oacceptabla handlingar som kränker dessa flickors mänskliga rättigheter, säger Mariann Eriksson. Flickor och kvinnor med funktionsnedsättningar omgärdas i många samhällen av djupt rotade stigman och tabun, vilket i sin tur leder till att de utsätts för oproportionerligt mycket våld. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) utsätts barn med funktionsnedsättningar för fyra gånger mer våld än andra barn. FN:s särskilda rapportör om personer med funktionsnedsättningar säger att risken är betydligt högre när det gäller döva, blinda och autistiska flickor samt flickor med psykosociala och intellektuella funktionsnedsättningar. 

– Känslan av vanmakt och diskriminering leder i många fall till att dessa flickor accepterar att de utsätts för våld av familjemedlemmar eller partner och de avhåller sig att anmäla för att de är rädda för repressalier i form av förlorat stöd eller institutionalisering. Det finns heller inte alltid en instans att anmäla kränkningar till, säger Mariann Eriksson. Plan International uppmanar i rapporten regeringar implementera existerande lagar och eliminera diskriminering. Alla barn med funktionsnedsättningar ska ha tillgång till skola, sexualundervisning och hälsovård anpassad för dem. Rapporten sätter samtidigt ljus på bristen på tillförlitlig statistik över hur många flickor och pojkar i världen som lever med funktionsnedsättningar. Stigmat i många samhällen gör att föräldrar håller tyst om sina barn med funktionsnedsättningar, vilket leder till att uppskattningar varierar stort. Enligt WHO är det runt 93 miljoner barn medan Unicef uppskattar siffran till 150 miljoner.

För mer information vänligen kontakta:

Annika Dellensjö, presskontakt Plan International Sverige. Telefon: 073-354 02 62. E-mail: annika.dellensjo@plansverige.org