Debatt: Flickor saknar skydd i internationell rätt

Trots ambitiösa globala åtaganden för att uppnå jämställdhet i världen har miljontals flickor svårt att utkräva sina rättigheter. Det är särskilt flickors sexuella och reproduktiva rättigheter som inte skyddas fullt ut i internationell rätt, visar en ny rapport av barnrättsorganisationen Plan International.

Trots ambitiösa globala åtaganden för att uppnå jämställdhet i världen har miljontals flickor svårt att utkräva sina rättigheter. Det är särskilt flickors sexuella och reproduktiva rättigheter som inte skyddas fullt ut i internationell rätt, visar en ny rapport av barnrättsorganisationen Plan International. Tonårsflickor tillhör de mest utsatta grupperna i världen. De diskrimineras dubbelt, både för att de är barn och för att de är flickor. Plan International har i en ny databas, Girls’ Rights Platform sammanställt och granskat 1 400 konventioner och andra internationella dokument, både juridiskt bindande lagar och andra relevanta överenskommelser. Vi har också analyserat vilka områden stater har valt att reservera sig mot i konventioner, vilket i praktiken betyder att de avsäger sig ansvar för att implementera dessa.

Plan Internationals rapport “Girls’ rights are human rights” visar på stora brister. Något som är särskilt oroande är att studien bekräftar att stater tenderar att reservera sig just när det handlar om internationella överenskommelser som rör tonårsflickors rättigheter. Detta gäller i högsta grad de klausuler som rör flickors reproduktiva och sexuella rättigheter, vilket leder till att flickor berövas rätten att bestämma över sina egna kroppar.

Att denna negativa trend fortsätter kan vi se också när det gäller FN:s globala mål, där de mål som relaterar till abort, gender, familj och sexualundervisning fått allra flest reservationer.

Trots att flickor i teorin borde vara dubbelt skyddade – dels genom barnkonventionen dels genom kvinnokonventionen – är det i praktiken tvärtom: flickors särskilda situation faller mellan stolarna. Plan International uppmanar Sveriges regering att ta klar ställning för flickors rättigheter och erkänna dessa som ett mål i sig. Flickors utsatthet och dubbla diskriminering kräver riktade åtgärder och Sverige bör därför:

  • Använda sig av det mest progressivt möjliga språket i utformning, förhandling och implementering av internationella lagar och normer.
  • Differentiera flickors rättigheter från kvinnors- och barns rättigheter eftersom de i verkligheten står inför unika och oproportionerliga utmaningar.
  • Uppmana andra stater att leva upp till internationella standarder där flickors rättigheter blir prioriterade och förespråka återkallelse av reservationer som begränsar flickors rättigheter.

Redan 1993 fastslog världskonferensen om mänskliga rättigheter i Wien det självklara att kvinnors rättigheter också är mänskliga rättigheter. År 2018 är det dags att göra detsamma vad gäller flickors rättigheter.

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige

Annette Lyth, barnrättsjurist Plan International Sverige