Inbjudan frukostseminarium: Så tar flickorna makten över sin framtid

På torsdag den 11 oktober är det dags för den Internationella flickdagen. Det firar vi med ett spännande frukostseminarium om flickors rättigheter på biograf Victoria i Stockholm.

Välkommen till en intressant morgon med flera programpunkter. Plan International Sveriges generalsekreterare Mariann Eriksson berättar om arbetet för flickors lika villkor och presenterar vår Agenda för flickor med nio punkter för att skapa en mer jämställd värld. Till seminariet kommer även den flerfaldigt prisbelönte fotografen Pieter ten Hoopen, nyss hemkommen från en reportageresa med Plan International till Togo. Pieter, Sofia Klemming Nordenskiöld och Sofia Gadelii från Plan International Sverige visar exklusiva bilder och filmer för att lyfta flickors röster, med ett särskilt fokus på barnäktenskap.

I ett panelsamtal med bland andra Azam Qarai, verksamhetschef för Linnamottagningen, Hans Linde, ordförande för RFSU och två representanter för Backa Systerskapet diskuterar vi också hur flickor kan ta makten över sina liv.

Programmet avslutas med ett tal av vår ambassadör Molly Nutley och hennes mamma, folkkära Helena Bergström, som berättar om sitt engagemang för flickors rättigheter.

Frukost serveras från klockan 8.00.

Plats och tid: Biograf Victoria, Götgatan 67 i Stockholm klockan 8.30-9.30

Meddela gärna om du kommer till andreas.hagelin@plansverige.org