Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning: Svenska konstnärer engagerar sig för att stoppa könsstympning

Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning: Svenska konstnärer engagerar sig för att stoppa könsstympning. 47 svenska konstnärer fick i uppdrag av föreningen Artworks 4 Change att tolka vaginan och kvinnors rätt till sin egen kropp.

47 svenska konstnärer fick i uppdrag av föreningen Artworks 4 Change att tolka vaginan och kvinnors rätt till sin egen kropp. I den unika konstutställningen av etablerade konstnärer – däribland Regina Lund, Ylva Maria Thompson, Karin Holmström och Caroline Tamm – samlades närmare 125 000 kronor in till Plan Internationals arbete för att stoppa könsstympning.

– Vi är oerhört glada och stolta över det fantastiska engagemanget från alla konstnärer som ställt upp. Könsstympning är ett allvarligt brott mot mänskliga rättigheter som miljontals flickor utsätts för varje år. Arbetet med att stoppa könsstympning går sakta framåt men mycket måste göras om vi ska nå det globala målet att utrota övergreppen till år 2030, säger Mariann Eriksson, generalsekreterare på barnrättsorganisationen Plan International Sverige.

I syfte att uppmärksamma och stödja arbetet mot könsstympning anordnade föreningen Artworks 4 Change en auktion av konstverk av etablerade konstnärer, där intäkterna oavkortat gått till Plan International Sverige.

– Projektet Artworks 4 Change har gått över förväntan med totalt 70 verk och 47 konstnärer. Summan vi fått ihop är en sak, men det vi är mest stolta över är att vi har uppmärksammat tusentals personer på att flickor blir utsatta för könsstympning. Vi är tacksamma för att vi har lyckas skapa ett nytt forum och en röst som verkar för en mer jämställd värld, säger Veronica Campbell, initiativtagare och grundare på Artworks 4 Change.

200 miljoner flickor och kvinnor drabbade av könsstympning

Könsstympning av flickor reflekterar djupt rotade ojämlikheter mellan könen och utgör en extrem form av diskriminering och kontrollerande av flickor. I de globala målen finns det tydligt uttryckt att införa och stärka de lagar som motverkar könsstympning. Att övergreppet fortsätter utövas har främst med sociala normer att göra. Omkring 200 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen lever i dag med följder av könsstympning. Om ingenting förändras kommer ytterligare 68 miljoner flickor drabbas fram till 2030. Varje år beräknas närmare 3,9 miljoner flickor bli könsstympade, men mörkertalet är stort.

Plan Internationals arbete för att stoppa könsstympning sker bland annat genom att stärka flickor med ökad kunskap om sina rättigheter och skapa plattformar där flickor kan prata med varandra och få stöd av kunniga vuxna. Organisationen arbetar för att förändra de sociala normer och värderingar som gör att övergreppet fortsätter att utföras. Plan International arbetar särskilt med inflytelserika vuxna personer i lokalsamhällen, som exempelvis äldre kvinnor och män eller religiösa ledare, som har stor makt över att könsstympning och barnäktenskap fortsätter.