Plan International vill barnsäkra världen med TBWA

Bilder på utomhusreklam för kampanjen barnsäkra världen.

Barnrättsorganisationen Plan International Sverige har efter en omfattande pitchprocess valt TBWA som reklambyrå. Nu lanseras konceptet “Barnsäkra världen” med syfte att öka medvetenheten och engagemanget kring barns rätt till trygghet och skydd mot våld

– Vi ser att TBWA är byrån som kommer kunna hjälpa oss att nå ut bredare med det arbete vi varje dag gör för barns rättigheter och flickors lika villkor, och få fler att vilja vara med och bidra. I pitchen visade de tydligt att de förstod oss, vart vi är på väg och hur vi kan sticka ut, säger Nathalie Piehl, avdelningschef för insamling och kommunikation på Plan International Sverige.

– Det Plan International gör för barn, och inte minst flickor runt om i världen, räddar liv. Men det är alldeles för få här hemma som vet om det. Det ska det bli ändring på nu, säger Jörn Arnell, kundansvarig på TBWA.

Barnsäkra världen

Konceptet “Barnsäkra världen” har ett tydligt fokus på att bekämpa våld mot barn. Med slagkraftiga budskap uppmanas mottagaren barnsäkra världen från tvångsäktenskap, sexuellt våld, könsstympning och konsekvenserna av konflikter – alla viktiga frågor för Plan International. De nya färgerna rosa och blått hämtas från Plan Internationals reviderade varumärkesplattform och kompletteras av ett mönster inspirerat av avspärrningstejp kring säkrade områden.

– Kampanjen är en del av vårt långsiktiga arbete för att fler ska känna till oss och för att öka engagemanget och visa att barns rätt till trygghet är en akut och viktig fråga. Precis som vi barnsäkrar våra hem när vi blir föräldrar genom att sätta spärrar på ugnsluckor och plugga igen eluttag, ska vi även barnsäkra världen mot våld, säger Nathalie Piehl.

Eftersom världen inte är jämställd har Plan International ett särskilt fokus på flickor, och “Barnsäkra Världen” lyfter därför även fram flickors särskilda utsatthet. Världen är en osäker plats för många flickor och många tvingas uppleva saker inga barn ska behöva uppleva. För att på ett starkt och konkret sätt illustrera barnens utsatthet har TBWA tagit fram skyltar som har utsatts för verkligt våld – de har skjutits på, skurits upp eller bränts.

– Vi vill få människor att förstå att situationen för många flickor runtom i världen verkligen är akut. Var tredje sekund tvingas en flicka att gifta sig trots att hon bara är ett barn. Det är dags att barnsäkra världen från tvångsäktenskap, könsstympning och sexuellt våld, säger Nathalie Piehl.

“Barnsäkra världen” lanseras den 1 juli och är TBWA och Plan Internationals första gemensamma kampanj.