De vanligaste sjukdomarna i Kambodja går att härleda till dålig tillgång på rent vatten. Invånarna i Ratanakiriprovinsen lever isolerat, med dåliga vägar och knappa resurser när det gäller hälsovård. 62 % dricker vatten från osäkra källor. Därför har Plan i samarbete med H&M Conscious Foundation startat ett projekt för att öka tillgången på  rent vatten och bättre sanitet i området.

Bristen på hygien och sanitet är ett problem i Ratanakiri. Även i skolorna. Många av barnen har ingen möjlighet att tvätta händerna efter sitt toalettbesök, om det ens finns en fungerande toalett. Ofta är de toaletter som finns i hemmen och i skolorna trasiga och barnen får uträtta sina behov i det fria.

Projektet, som kallas CL-WASHI, beräknas förbättra levnadsvillkoren för omkring 17 600 invånare i Ratanakiri, varav 3 100 är skolbarn. Projektets huvudmål är att förse samhällets invånare med tillgång till rent vatten, toaletter och handfat och därmed förbättra det allmänna hälsotillståndet i regionen.