Under tre års tid drev Plan International och Rädda Barnen tillsammans ett projekt i två regioner i Zambia för att minska barnadödligheten, förbättra mödravården och minska spridningen av HIV. Två organisationer som båda har lång erfarenhet av arbete med HIV-prevention, mödravård och utbildning för barn och ungdomar. Projektet pågick mellan 2011 och 2014 och möjliggjordes av stöd från Svenska Postkodlotteriet.

När det närmaste hälsocentret ligger flera mil bort riskerar många gravida kvinnor sina liv genom att föda barnet hemma. Den dåliga tillgången till sjukvård är ett stort problem ute på landsbygden i Chibombo-distriktet i Zambia, tio mil norr om huvudstaden Lusaka. Särskilt vid brådskande fall som till exempel en förlossning. Eftersom det saknas ordentliga vägar, allmänna transporter och pengar för att kunna hyra oxkärror eller cyklar, tvingas patienterna resa i timmar för att nå den enda vårdcentralen i området. Många har inget annat val än att göra resan till fots.