Omkring två miljoner flickor under 15 år föder barn varje år. Att vara gravid och föda barn när man är så ung innebär ofta svåra komplikationer. Men trots att problemet är globalt är barnmammorna osynliga i statistiken. Genom initiativet #childmothers vill vi synliggöra de unga mammorna och lyfta frågan på den politiska agendan.

Varje dag slutar i genomsnitt 5 500 flickor att vara bara barn och blir istället barnmammor.

Många tonårsgraviditeter är inte planerade och majoriteten av de unga mammorna är gifta och går inte i skolan. De har ofta bristfällig eller obefintlig tillgång till sexualundervisning, ungdomsmottagningar eller preventivmedel.