De är pandemins okända offer

Trångboddhet, fattigdom och övergrepp som sker i det tysta. I virusets framfart finns en grupp människor vars röster aldrig blir hörda – flickorna.

– Jag är rädd att viruset kommer drabba flickor och kvinnor hårt. Vi kommer lida av matbrist och män kommer utsätta oss för övergrepp. För om jag inte har något att äta och frågar en pojke om hjälp, så kommer han att be mig om sex innan han delar med sig av sin mat.

De starka orden kommer från 14-åriga Janet från Liberia. Hon är en av drygt 740 miljoner flickor runt om i världen som tvingas stanna hemma från skolan med anledning av coronaviruset.

Rädslan för att bli utsatt för våld är hon inte ensam om. Den delar hon med miljontals andra flickor och unga kvinnor som hålls isolerade i hemmet – en plats som borde vara trygg att vistas på, men som i skuggan av pandemin riskerar att förvandlas till något som kan liknas vid ett skräckfängelse.

Bli Flickafadder idag!