Läget är fortfarande svårt för unga i Sierra Leone. Våra ungdomsreportrar berättar om vardagen genom bloggar och Instagram.

Läget är fortfarande svårt för de många barn och unga som drabbats av ebola. Med stöd från Svenska Postkodlotteriet driver därför Plan International Sverige ett projekt i Moyamba, ett av de värst drabbade områdena i Sierra Leone. Det handlar bland annat om att ge psykosocialt stöd och att hitta fosterfamiljer åt ensamma barn men också om att fortsätta ge utrymme åt de unga som med sin informationsspridning hjälpt till att stoppa ebolans framfart. Följ deras arbete.