Många av de länder som nu drabbas av El Niño är redan hårt prövade av klimatförändringar och fattigdom. Behovet av stöd till barn och deras familjer förväntas vara fortsatt stort även in på 2017.

Hungern alltid närvarande hos 13-åriga Beauty

Beauty, 13, från Masvingoprovinsen är hungrig och svag. Hennes område har påverkats hårt av torkan som orsakats av El Niño och som lett till brist på mat och andra förnödenheter.

Beauty är föräldralös och har tre yngre syskon. De lever tillsammans med sin mormor, som är beroende av att Beauty hjälper henne varje morgon för att de ska klara sig. Beauty går upp varje dag vid fyra för att hämta vatten och mala torkad majs, innan hon går till skolan. Och det är en lång väg att gå, 18 kilometer fram och tillbaka. På tom mage, i stekande hetta.

Förut kunde hon och hennes vänner äta marulafrukt i samband med regnen på sommaren. Men nu har frukterna torkat, och det som blivit kvar har fåglarna ätit upp.