Bli fadder

Telefontider givarservice:

Måndag–torsdag 10.00–12.00

Box 92150, 120 08 STOCKHOLM
Org.nr. 802404-9150
ID ideell organisation: 802404-9150

Ami Hemviken

Vår stolta företagsambassadör

Ami Hemviken

Vår stolta företagsambassadör

Föreläsaren och författaren Ami Hemvikens starka feministiska och humana värdegrund går hand i hand med Plan Internationals arbete för barns rättigheter och flickors lika värde. Ami Hemvikens övertygelse är att Plan International är den organisation som tydligast arbetar utifrån detta perspektiv och på så sätt – förändrar världen.

Utbilda varje flicka

I år släpper Ami Hemviken sin andra bok Nå in. Nå fram. Få igenom där hennes intäkter från boken oavkortat går till Plan International och vårt arbete för att flickor ska få gå i skolan. Guatemala är ett av Latinamerikas mest ojämställda länder. Bara 40 procent av alla flickor i Guatemala går vidare till högstadiet, på landsbygden är det ännu färre.

Plan International har funnits i Guatemala i över 40 år och stöttar barn och unga så att de ska kunna fullfölja sina utbildningar. Vi delar ut skolstipendier i samarbete med ett 30-tal högstadie- och gymnasieskolor. Det möjliggör fortsatt utbildning för tusentals flickor. Ett bidrag om 250 000 kronor skulle räcka för att ge 200 flickor möjlighet att fullfölja sin grundskoleutbildning. Vill du också vara med och bidra till Plan Internationals verksamhet? Klicka här!

 

Här kan du köpa Ami Hemviken bok: Nå in. Nå fram. Få igenom.

Vill ni beställa större volymer är priset 280 kronor inklusive moms för upp till 20 exemplar, och 250 kronor per exemplar för fler än 20. Kontakta staffan.augustsson@sanomautbildning.se för att beställa.

Besök gärna Ami Hemvikens hemsida för mer information.

 

Vill ni bli företagspartner?
Kontakta oss så berättar vi mer!

Anna Willix

Business Development Manager
+46 (0)76 696 47 18
anna.willix@plansverige.org