eller

Generalsekreterarens eller motsvarande högsta chefs lön

1
Generalsekreterarens eller motsvarande högsta chefs lön. Vill veta vad hen tjänar.
Christer Åberg
Christer Åberg
8 mars 2022
PI_Logo_RGB_blue
Hej Christer, och tack för din fråga!

Generalsekreterarens lön är idag 85 000 kronor i månaden. Ingen övertid utgår och generalsekreteraren har samma pensionsvillkor som övriga anställda via kollektivavtal. Det utgår heller inga extra förmåner, förutom subventionerade rikslunchkort och friskvårdsbidrag, eller avgångsvederlag.

Plan International Sverige har en lönepolicy, antagen av styrelsen, som gäller för alla anställda. Styrelsen bestämmer vilken lön generalsekreteraren får. Självklart måste generalsekreteraren leverera på styrelsens högt ställda mål och resultat för att få förnyat förtroende. I generalsekreterarens arbetsuppgifter ingår det att bland annat:
  • leda och utveckla Plan International Sverige enligt de av styrelsen fastställda riktlinjer och mål som styrelsen beslutar
  • sörja för att bokföring och förvaltning sköts på ett betryggande sätt
  • ansvara för föredragning och övrig rapportering till styrelsen
  • svara för att kansliet är organiserat på ett ändamålsenligt sätt och har ett väl fungerande verksamhets- och rapporteringssystem
  • ansvara för kansliets budget efter godkännande av styrelsen
  • besluta i de ärenden som delegerats av styrelsen
  • teckna firma enligt beslut av styrelsen
  • representera Plan International Sverige
Plan International Sverige har flera 90-konton och granskas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är en garanti för att högst 25 procent av de insamlade medlen används till insamling och administration. För Plan International Sverige låg den siffran på 14,5 procent det senaste verksamhetsåret (2023).

Plan Internationals policy är alltså att betala rimliga löner till våra anställda utan att varken betala överlöner eller utnyttja deras engagemang för en bättre värld för barn.
Du kan läsa mer om detta i vår årsredovisning som du hittar på https://plansverige.org/arsberattelse/aret-som-gatt-2023/

Hoppas att detta besvarade dina frågor. Om du skulle ha ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss igen.
PI_Logo_RGB_blue
Mats
Mats Givarhandläggare
9 mars 2022 (Uppdaterad 2 maj 2024)
Skriv ett nytt inlägg

Hur kan vi hjälpa dig?

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.