eller

Vad är barnkonventionen?

PI_Logo_RGB_blue
Barnkonventionen grundades 1989 och är en överenskommelse mellan länder inom FN om hur länder ska behandla barn. Den ger en gemensam definition av vilka rättigheter barn har. Alla barn är lika mycket värda och alla rättigheter i barnkonventionen gäller för alla barn. Den regering som skriver på barnkonventionen lovar att följa reglerna i den. Det är regeringen som har det yttersta ansvaret att skydda barn och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda. Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige.

De fyra grundprinciperna i barnkonventionen innebär att:
- Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter
- Alla barn har rätt att överleva och utvecklas
- Barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet
- Varje barn har rätt att uttrycka sin åsikt och delta i beslut som rör dem

Plan International är en barnrättsorganisation och därför är barnkonventionen grunden för allt vårt arbete.
PI_Logo_RGB_blue
Plan International Sverige
Plan International Sverige
19 nov. 2019
Kommentera eller

Ställ en fråga om inlägget

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.