Jordbävningen i Indonesien

Jordbävningen och tsunamin på ön Sulawesi har skapat stor förödelse. Som vid alla katastrofer är det barn och särskilt flickor som drabbas hårdast. Plan International finns på plats för att hjälpa drabbade barn och deras familjer att kunna återgå till vardagen igen.