Jordbävningen i Indonesien

Jordbävningen och tsunamin på ön Sulawesi har skapat stor förödelse. Som vid alla katastrofer tillhör barn – särskilt flickor – de som drabbas hårdast. Plan International finns på plats för att hjälpa drabbade barn och deras familjer att kunna återgå till vardagen igen.