Det finns flera sätt att ge en gåva och förändra barns villkor världen över.

Plan International angriper orsaker till fattigdom och arbetar för att människor själva ska kunna påverka sina liv och sin framtid. Alla Plan Internationals insatser utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Programmen sker på initiativ av lokalbefolkningen och Plan International bistår med rådgivning och finansiellt, tekniskt och materiellt stöd. Plan International samarbetar med andra organisationer, regeringar och myndigheter i de länder man verkar.

Plan International fokuserar särskilt på åtta tematiska områden:

  • hälsosam start i livet
  • sexuell och reproduktiv hälsa
  • utbildning
  • vatten och sanitet
  • ekonomisk säkerhet
  • skydd mot våld, sexuellt utnyttjande, exploatering och försummelse
  • att delta som medborgare
  • skydd och hjälp i katastrofer.

Så kan du bidra till en tryggare framtid

Ett enkelt sätt att bidra till Plan Internationals arbete för barns rättigheter är genom att skänka valfri summa via swish. Vårt swish-nummer är 9007311. Du kan även klicka på knappen nedan för att ännu lättare skänka pengar via swish.

Skänk pengar via swish