Stor seger för flickors rättigheter med egyptisk dom mot könsstympning

Plan har arbetat med olika projekt för att stoppa kvinnlig könsstympning, FGM, i Egypten sedan...

Plan har arbetat med olika projekt för att stoppa kvinnlig könsstympning, FGM, i Egypten sedan 2006. Att stoppa könsstympning kräver ett både djupt och brett angreppssätt med fokus på att förändra seder och sociala påtryckningar. Plan var en många organsationer som tillsammans arbetade för att lagen skulle komma till stånd.

– Domen har ett stort symboliskt värde för kampen för flickors rättigheter i landet och kommer förhoppningsvis leda till att fler personer ställs inför rätta och döms, säger Sara Österlund, rådgivare för barn och ungas sexuella och reproduktiva hälsa på Plan Sverige.

En anledning till att könsstympning – lagen till trots – fortfarande praktiseras i Egypten och att skyldiga inte ställs inför rätta är att djup rotade normer och värderingar kring könsstympning fortfarande är utbredda. Enligt dessa synsätt och normer är könsstympning en viktig och naturlig del av en flickas väg mot att bli vuxen. En del av Plans arbete är att hålla informationsmöten och skapa nätverk som belyser de negativa effekterna med FGM. Det ger hållbara resultat, men utvecklingen går långsamt. Det är därför viktigt att den egyptiska regeringen – tillsammans med organisationer som Plan – fortsätter att arbeta med att förändra skadliga normer och värderingar, parallellt med att lagar stärks och används.