Kampen mot könsstympning

Egyptens flickor tillhör de mest drabbade i världen när det gäller könsstympning, över hälften av...

Egyptens flickor tillhör de mest drabbade i världen när det gäller könsstympning, över hälften av alla flickor mellan 10 till 18 år beräknas vara könsstympade, enligt siffror från WHO. Könsstympning är olagligt i landet sedan flera år men fortfarande är traditionen utbredd och först i år kom den första domen mot en läkare som utfört könsstympning av en trettonårig flicka, som dött efter ingreppet.

Att lagar finns på plats och följs är avgörande, men minst lika viktigt är att engagera människor för att bryta traditioner och skadliga mönster. Sedan flera år tillbaka driver därför Plan tillsammans med lokala partners ett framgångsrikt arbete i södra Egypten, där könsstympning är som mest utbrett.

– Jag har lärt mig säga vad jag tycker och vad jag vill med mitt liv, säger femtonåriga Naglaa (bilden), som är aktiv i en av projektets teatergrupper för unga kvinnor.

Alla med i arbetet mot könsstympning

I samtalsgrupper och nätverk ges utrymme att prata om och utmana rådande normer, och samtidigt bryta isoleringen som många flickor och unga kvinnor lever i. Men lika viktigt som att nå dem som riskerar att drabbas är det att engagera samhället runt omkring dem.

– Att förändra djupt rotade attityder och normer är ett arbete som tar tid. För att det ska bli framgångsrikt behöver hela samhället involveras – från de flickor som riskerar att drabbas, till deras familjer, politiska och religiösa ledare, och viktiga samhällsaktörer som lärare och läkare, säger Rosie Grenklo, programsamordnare på Plan Sverige.

Det senaste året har man nått över 30 000 personer: män kvinnor, unga och gamla och på flera nivåer i samhället – för att driva fram en bred konsensus för att könsstympning ska upphöra. Bland annat handlar det om att bidra med information om riskerna med ingreppet, vilket stärker många föräldrar att stå emot det sociala trycket att låta könsstympa sina döttrar. I takt med att samhället ändrar inställning till könsstympning undgår fler flickor att drabbas.

VAD ÄR KVINNLIG KÖNSSTYMPNING?

Kvinnlig könsstympning är en procedur där man medvetet avlägsnar eller skadar delar av det kvinnliga könsorganet, utan medicinska motiv. Könsstympning kan orsaka svåra skador och livslångt lidande och utgör en extrem form av diskriminering av flickor och kvinnor. Fler än 125 miljoner flickor och kvinnor i världen lever med följderna av könsstympning.