Hjälpsändningar når fram till fler barn i Nepal

Allt mer nödhjälp når fram till människor som drabbats av jordbävningen i Nepal. De senaste dagarna har Plan kunnat leverera tält och mat till tusentals barn och deras familjer i avlägsna delar av Nepal.

Allt mer nödhjälp når fram till människor som drabbats av jordbävningen i Nepal. De senaste dagarna har Plan kunnat leverera tält och mat till tusentals barn och deras familjer i avlägsna delar av Nepal.

Behoven i många isolerade byar är både stora och akuta efter jordbävningen, som har orsakat enorma skador. I vissa områden har så mycket som 90 % av husen förstörts.

Fokus på skydd för barn och kvinnor

Ett av Plans huvudfokus under katastrofinsatserna är barns och kvinnors säkerhet och trygghet. I katastrofer löper kvinnor och barn störst risk att utsättas för olika former av övergrepp. Risken är ännu större om de saknar tillgång till mat eller boende.

I takt med att temperaturen i Nepal sjunker och vädret försämras blir arbetet att dela ut tält än mer brådskande.

– Utan tält tvingas barn och deras familjer att sova under bar himmel i regn och kyla. De riskerar då att bli allvarligt sjuka, säger Mattias Bryneson, chef för Plan Nepal.

Hittills har Plan delat ut över 2 300 tält och ett stort antal matpaket. Varje matpaket innehåller ris, olja, bönor och andra livsmedel som kan mätta upp till tio personer i en vecka.

Svårt att leverera material från flygplatsen

Arbetet fortgår dygnet runt för att leverera mer hjälp. Behovet är enormt och många delar av landet är väldigt svåråtkomliga. Nepals flygplats i Katmandu är inte dimensionerad för att klara av det stora antal flygplan som anländer med nödhjälp. Detta försvårar arbetet att snabbt leverera tält, mat och andra förnödenheter till människor i avlägsna byar.

– Många vägar har dessutom förstörts av jordskred eller fått skador i samband med jordbävningen. Men nu börjar vi nå fram med hjälp till områden som tidigare var helt isolerade, berättar Mattias Bryneson.

Plan arbetar tillsammans med regeringen i Nepal, lokala myndigheter och andra hjälporganisationer för att hitta alternativa vägar och snabbare sätt att leverera nödhjälp till fler barn och deras familjer.

Så kan du stödja Plans insatser i Nepal

SMS:a JORDBÄVNING till 72910 så skänker du 100 kr till Plans katastrofinsatser på plats, eller sätt in ditt bidrag på något av dessa två 90-konton: Plusgiro 90 07 31-1 eller Bankgiro 900-7311. Märk inbetalningen med ”jordbävning”.