Trygga skolor i fokus två år efter jordbävningen i Nepal

Två år har gått sedan två kraftiga jordbävningar drabbade Nepal och nu återvänder tusentals elever till nya klassrum. Plan International har sett till att 35 000 barn har kunnat återvända till skolan sedan katastrofen.

Två år har gått sedan två kraftiga jordbävningar drabbade Nepal och nu återvänder tusentals elever till nya klassrum. Plan International har sett till att 35 000 barn har kunnat återvända till skolan sedan katastrofen.

Den 25 april 2015 skakades Nepal av en jordbävning som mätte 7,8 på richterskalan, den 12 maj kom ytterligare ett skalv och tusentals skolor förstördes. På två år har Plan International kunnat ge både akut och långsiktigt stöd till närmare 300 000 människor varav 120 000 barn.

– Det är fortfarande mycket arbete som återstår. Vi uppmanar regeringar och andra givare att prioritera utbildning och särskilt fokusera på barnens behov, så att de kan få tillgång till skolor med jordbävningssäkra klassrum, säger Sven Coppens, chef för Plan International i Nepal.

Det är svårt att nå och arbeta i vissa områden i Nepal och Plan International prioriterar att bygga nytt på ett sätt som gör människor säkrare inför jordbävningar i framtiden, även om det innebär att det tar lite längre tid. Det är ett sätt att ge en säkrare fysisk miljö, men också en metod som inkluderar att bygga en kultur där människor utbildas och blir mer förberedda för en ny katastrof.

Manju är 14 år och kommer från distriktet Dolakha i centrala delarna av Nepal. Hon har gått i en temporär skola byggd av bambu sedan jordbävningen, men i maj ska hon få börja i den nybyggda säkrare skolan.

– Vår nya skola är större och den kommer ha ett datorrum, bibliotek och barn med funktionsnedsättningar ska få mer hjälp. Om det skulle bli en ny jordbävning har vi ett säkert ställe att gå till så att alla elever kan hålla ihop, säger Manju.

Utöver arbetet för att så många barn som möjligt ska kunna fortsätta gå i skolan har Plan International också arbetat med akut hjälp i de mest drabbade områdena. Vi har bland annat tillhandahållit skydd, vatten, mat och barnsäkra platser där barn fick möjlighet att leka tryggt efter jordbävningen. Trots att det gått två år är återuppbyggnaden långtifrån färdigt.

– Plan International kommer att arbeta i Nepal under lång tid. Vi fortsätter stödja samhällen så att familjer får permanenta bostäder och att barn, också de med funktionsnedsättningar, får möjlighet att gå i riktiga skolor som är säkra om det skulle inträffa en ny katastrof, säger Sven Coppens.