Nepal en månad senare: Barns röster måste höras

Barnens röster måste höras och efterföljas i Nepal. Landet påbörjar nu den svåra uppgiften att återuppbyggas och återhämta sig efter den kraftiga jordbävning som dödade tusentals och gjorde många fler hemlösa.

Barnens röster måste höras och efterföljas i Nepal. Landet påbörjar nu den svåra uppgiften att återuppbyggas och återhämta sig efter den kraftiga jordbävning som dödade tusentals och gjorde många fler hemlösa.

Många av dem som drabbas hårdast av jordbävningen i Nepal, och det kraftiga skalv som följde den 12 maj, är barn. De är ofta sårbara eftersom de separeras från sina familjer eller trygga platser som skola och hem och tvingas bo i provisoriska tältläger.

– Barn är alltid mest sårbara i katastrofer. För de yngsta barnen kan det vara särskilt svårt att förstå och hantera den omvälvning som en kraftig jordbävning kan innebära. Den andra jordbävningen återuppväcker alla tidigare rädslor. Det kan vara svårt att hantera, säger Mattias Bryneson, chef för Plan Nepal.

Barn känner till sina behov bäst

Barn har också en röst och de har svar. Vuxna antar ofta att de vet bäst och att de redan känner till vad barnen behöver efter katastrofen. Men ofta när barn tillfrågats visar det sig att deras behov och problem skiljer sig från vad de vuxna förväntade sig.

– Men barn har också en röst och de har svar. Som vuxna antar vi ofta att vi vet bäst och att vi redan känner till vad barnen behöver efter katastrofen. Men ofta när vi frågar barnen visar det sig att deras behov och problem skiljer sig från det vi förväntade oss, säger Mattias Bryneson.

– Barn har jättebra idéer och ofta en bra förståelse för hur de kan hjälpa till att förändra världen runt dem. Det innebär att vi inte bara ska erbjuda dem lösningar, vi kommer att fråga dem om deras idéer och lösningar, berättar han.

Plan har, i samarbete med andra organisationer, börjat prata med barn i Nepal för att säkerställa deras rätt att komma till tals och för att få reda på deras behov och problem. Svaren från samtalen kommer hjälpa till att forma organisationens plan för återhämtning när Nepal återuppbyggs efter jordbävningarna.

Barnens svar kommer även att delas med Nepals regering, FN och andra humanitära organisationer för att uppmana dem att också forma sina återhämtningsplaner utifrån barnens behov.

– Barn har rätt att bli tillfrågade om frågor som rör dem. Bördan av återhämtningen kommer vara lika mycket deras som de vuxnas, så de måste få möjlighet att ha en viktig del i återhämtningen. Därför är det av största vikt att vi pratar med, och lyssnar på, barnen här och nu, säger Mattias Bryneson.

– Det är också viktigt att vi inte glömmer bort flickorna. De är särskilt utsatta för människohandel, påtvingad prostitution, sexuellt våld, tvångsarbete samt tvångsäktenskap. Det kan vara svårare för flickor att göra sina röster hörda. Vi kommer se till att även de mest sårbara hörs – inklusive flickor, berättar han.

Viktigt att barnen får fortsätta i skolan

Plan har stöttat barn i hjälparbetet sedan jordbävningen den 25 april. Barnvänliga platser, där barn kan börja återhämta sig genom sång, dans och lek, har etablerats. Plan har även etablerat tillfälliga skollokaler, så att barn vars skolor har skadats eller förstörts ska kunna fortsätta sina studier.

– När skolor är stängda ökar risken att barn hoppar av, ibland utan att återvända. Barn löper även större risk att utnyttjas och utsättas för människohandel om de inte går i skolan. Detta gör det ännu mer kritiskt att vi öppnar upp tillfälliga skolor och erbjuder en säker och trygg plats för barn, säger Mattias Bryneson.

Nödhjälpen når fram till 150 000 barn och vuxna

Plans stöd till samhällen fortsätter också genom distribution av nödhjälp till några av de hårdast drabbade områdena av Nepal, bland annat distrikten Sindupalchowk, Dolakha och Makwanpur. Än så länge har Plan levererat över 32 300 presenningar, tillsammans med rep, filtar, madrasser och myggnät, för att ge tak över huvudet till familjer som tvingas sova utomhus. Vi har nått fram till fler än 147 800 personer i behov av hjälp, över 61 800 av dem är barn.

Plan har även distribuerat drygt 13 200 matpaket, mer än 42 600 vattenreningstabletter och över 7 800 vattenpaket.

Mattias Bryneson berättar att hjälpsändningar kommer att fortsätta, även efter att återhämtningsplaner har satts i verket.

– Ett av de största behoven just nu är tak över huvudet. Vi har redan delat ut tusentals tält och vi kommer leverera tusentals till för att hjälpa människor att återuppbygga sina liv.