“Vi är regnbågen!”

Nu på söndag den 17 maj är det den Internationella Dagen mot Homofobi och Transfobi - också kallad IDAHOT. Plan uppmärksammar detta och släpper en rapport om situationen för unga HBTQI-personer i världen.

Plan uppmärksammar internationella dagen mot homofobi och släpper en rapport om situationen för unga HBTQI-personer i världen.

Nu på söndag den 17 maj är det den Internationella dagen mot Homofobi och Transfobi – också kallad IDAHOT. I många länder – inklusive länder där Plan verkar – riskerar barn och ungdomar som identifierar sig som homo, bi, transgender, queer eller intersex (HBTQI) att diskrimineras, förföljas, mobbas, utsättas för våld, fängslas och i värsta fall utsättas för tortyr och avrättning.

Idag lanserar Plan Sverige en rapport om situationen för HBTQI-ungdomar i världen, med ett särskilt fokus på situationen i utvecklingsländer. Rapporten ger ingående förslag och rekommendationer för hur organisationer och andra aktörer kan agera för att förbättra situationen för unga HBTQI personer.

– Särskilt utsatta är HBTQI-ungdomar i länder med en lagstiftning som förbjuder homosexualitet eller ”homosexuella handlingar”. Dessa ungdomar är ofta helt osynliga – både i den statliga statistiken och i utvecklingsprogram finansierade av utländska aktörer. Mord, våldtäkter och tortyr som drabbar HBTQ-ungdomar registreras här i bästa fall av organsationer som arbetar för mänskliga rättigheter. I sämsta fall inte alls. Ytterst lite görs idag för att förbättra situationen för dessa barn och unga, säger Sara Österlund, rådgivare på Plan Sverige.

Homosexuella handlingar förbjudet i 78 länder

Trots att mänskliga rättigheter gäller alla och överallt, är homosexualitet eller homosexuella handlingar förbjudet i 78 länder i världen. I sju områden kan homosexuella handlingar straffas med döden. Plans rapport visar att i samhällen där ett systematiska och brutalt våld mot HBTQI-personer förekommer kan ungdomar utsättas för särskilt höga risker. Unga HBTQI-personer ses som “lätta mål” som, jämfört med vuxna, inte har samma möjligheter att försvara sig och få möjligheter att tala med någon vuxen eller på annat sätt söka hjälp.

Rapporten visar också att även i länder med en mer ”liberal” lagstiftning så förföljs, mobbas och trakasseras unga HBTQI-personer, inte minst i skolan. I rapporten ges ett exempel på Plans arbete i Thailand. Thailand uppfattas kanske ofta som ett öppet och tolerant land vad gäller HBTQ-frågor. I jämförelse med många andra länder är det såklart lättare att leva som HBTQ-person i Thailand. Samtidigt vet vi att högstadieelever om identifierar sig som HBTQ på många sätt diskrimineras i skolan av både lärare och andra studenter.

Förra året gjorde Plan Thailand och UNESCO en undersökning som bl.a. visade att en tredjedel av de elever som identifierade sig som HBTQ uppgav att de hade blivit utsatta för fysiska kränkningar, en fjärdedel för sexuella kränkningar och 7 % angav att de någon gång försökt ta sitt iv. En elev i undersökningen säger ”Om det blir outhärdligt, då ingriper de” – och syftar då på vad hens vänner gör när hen utsätts för våld

Unik rapport

Plans rapport är unik på det sättet att den ger en global överblick av situationen för unga HBTQI personer och – framför allt – för att den ger en rad rekommendationer för hur utvecklingsorgansationer kan stödja barn och unga som identifierar sig som HBTQI. Särskilt lyfter rapporten fram vikten av att ha en ”Do no harm approach” och ger ingående exemplen på hur en sådan approach kan se ut. Samtidigt betonas också att en ”Do no harm approach” aldrig får komma att betyda en ”Do nothing approach”. Sara Österlund säger: För en organisation som vill arbeta med att stärka unga HBTQI personers rättigheter är det jätteviktig att förstå den lokala kontexten, att ha ett mycket nära samarbete med ungdomar själva och med lokala HBTQ- organisationer – i de fall de exiterar.

I arbetet för icke-diskriminering av HBTQ ungdomar har Plan Sverige ett nära samarbete med Plan Thailand och vi stödjer Plans aktiviteter i Bangkok i samband med 17 Maj. Tillsammans med UNESCO, ambassader, en rad andra organisationer och tusentals engagerade barn och ungdomar kommer Plan att fylla Bangkok med aktiviteter och påverkansmöten. Allt under parollen “We Are Rainbow” – Vi är regnbågen. Kampanjen stödjs också av den svenska ambassaden Thailand. Bangkoks kulturcentrum (BACC) kommer att lysas upp i regnbågens färger och där kommer bl.a. UNESCO, Plan, och ungdomar från Plans program att arrangera debatter och presskonferenser.

Plan Thailand har nu, i samarbete med UNESCO och HBTQ-nätverk, startat ett stort program som syftar till att stoppa mobbing och könsbaserat våld i skolmiljö – med ett särskilt fokus på mobbing av HBTQ-ungdomar. Programmet finansieras av Sida, via Plan Sverige. Målgrupp är bl.a. beslutsfattare, personal i utbildningssektorn och 6000 barn och ungdomar från skolar i tre regioner i Thailand. Ett av målen med programmet är att förändra attityder kring könsnormer och könsbaserat våld, inklusive våld på HBTQ-ungdomar.

Inom ramen för projektet genomförs en stor utbildningskampanj för rektorer och lärare. En viktig del av projektet är också att etablera och stärka system i skolorna för att förebygga och motverka våld mot HBTQ-ungdomar i skolorna. Under 2015 jobbar man också på att ta fram nya metoder för anti-mobbing- och rapporteringssystem via mobiltelefoner. Programmet är det första i sitt slag i Plan.

För att våld, trakasserier och annan typ av diskriminering av unga och gamla HBTQ-personer ska upphöra är det avgörande att också stora, globala utvecklingsaktörer, som Plan och UNESCO, tar tydlig ställning och satsar resurser på denna utsatta grupp.